seo dersleri

Was, Were Konu Anlatımı

Geçmişe ait bilgi içeren ve İçerisinde fiil olmayan cümleler “was veya were” yardımcı fiilleriyle birlikte kullanılırlar.

Was, Were

Geçmişe dair herhangi bir durum, statü, konum veya zamanı ifade etmek için kullanılır.

I was very shocked to hear that news.
O haberi duyduğuma çok şaşırdım.

She was not in Turkey last year.
O geçen sene Türkiye’de değildi.

Were they in London for 2 years?
Onlar 2 sene boyunca Londra’da mıydılar?

Was, Were Kullanımı

Öncelikle bilmeniz gereken şudur ki tekil öznelerde “was“; çoğul öznelerde ise “were” kullanılır. Peki, neden?

Çünkü “am” ve “is” yardımcı fiillerin 2. hali “was” dır; “are” yardımcı fiilinin ise 2. hali “were” dir. Yani “to be” (am, is, are) yardımcı fiillerinin 2. halidirler.

Was, Were Olumlu Cümleler

Olumlu Cümleler: Özne + yardımcı fiil (was / were) + nesne + zaman

I was

You were
We were
They were

We were at work until 11:00pm yesterday.
Dün gece 11:00’e kadar işteydik.

He was
She was
It was

Gamze was at work until 11:00pm yesterday.
Gamze dün gece 11:00’e kadar işteydi.

You were a student last year.
Sen geçen sene bir öğrenciydin.

You were ill yesterday.
Sen dün hastaydın.

Was, Were Olumsuz Cümleler

Olumsuz Cümleler: Özne + yardımcı fiil (was / were) + not + nesne + zaman

not: değil

I was not

You were not
We were not
They were not

We were not at work until 11:00pm yesterday.
Dün gece 11:00’e kadar işte değildik.

He was not
She was not
It was not

Gamze was not at work until 11:00pm yesterday.
Gamze dün gece 11:00’e kadar işte değildi.

Olumsuz cümlelerde “was not” ve “were not” aşağıdaki şekillerde kullanılabilir.

was not : wasn’t
were not : werent’

Was, Were Soru Cümleleri

Soru Cümleleri: Soru kelimesi (varsa) + yardımcı fiil (was / were) + özne + nesne + zaman

Was I

Were you
Were we
Were they

 Were we at work until 11:00pm yesterday?
Dün gece 11:00’e kadar işte miydik?

Was he
Was she
Was it

 Was Gamze at work until 11:00pm yesterday?
Gamze dün gece 11:00’e kadar işte miydi?

What time was the next flight last Sunday?
Geçen Pazar bir sonraki uçuş saat kaçtaydı?

Where were you at 7 o’clock yesterday?
Dün saat 7’de neredeydin?

Was, Were Olumlu Kısa Cevaplar

Yes, I was.

Yes, you were.
Yes, we were.
Yes, they were.

Yes, he was.
Yes, she was.
Yes, it was.

Was, Were Olumsuz Kısa Cevaplar

No, I was not.

No, you were not.
No, we were not.
No, they were not.

No, he was not.
No, she was not.
No, it was not.

Was, Were Videolu Konu Anlatımı

 

Was, Were Alıştırmalar

Yukarıda öğrendiğiniz bilgilere bakalım ne kadar hakimsiniz. Bunun için aşağıdaki was, were yardımcı fiili ile ilgili alıştırmaları çözmenizi tavsiye ederiz.

Past Simple To Be Testi (Was, Were)

Boşluklara "was", veya "were" yardımcı fiillerinden uygun olanını giriniz.
1.
What time
the meeting yesterday?
2.
How
they after the accident?
3.
Why
you late last week?
4.
What
it in the bag?
5.
How
the weather two days ago?
6.
They
very naughty in the class yesterday.
7.
Our teacher was angry with us because we
very naughty.
8.
My friend and I
at school two days ago because we were ill.
9.
How old
your brother three years ago?
10.
Why
you late to work yesterday? The boss was angry with you.

Was, Were Konu Anlatımı
5 Kullanıcılar (19 Oy)
Değerlendirme

(19 Oy)

Değerlendirmede bulunun.

Bu dersi beğendiyseniz aşağıdaki butona tıklayarak sitemize puan verebilir ve yorum bırakabilirsiniz.

4 YorumlarYorum Bırak

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.