Future Perfect Tense

Gelecekte bir işin ne zaman tamamlanmış olacağını ifade eder. Bir başka ifadeyle, gelecekte bir eylemden daha önce gerçekleşmiş olacak başka bir eylemi ifade etmek için kullanılır.

Will have + fiil 3. hali veya be going to have + fiil 3. hali ile kullanılır. Olasılık belirttiklerinden anlam olarak aralarında önemli bir fark yoktur, fakat be going to + have fiil 3. hali ile kullanıldığında cümleye biraz daha kesinlik katar. 

Future Perfect Tense Konu Anlatımı

Gelecekte belirli bir zamandan önce gerçekleşmiş olacak eylemlerden bahsedilirken kullanılır.

Before they come, I will have finished my works.
Before they come, I am going to have finished my works. 

Onlar gelmeden önce işlerimi bitirmiş olacağım.

They will have visited our factory before 9:00pm today. 
Onlar bugün öğleden sonra 09:00’dan önce fabrikamızı ziyaret etmiş olacaklar.

I will have reached at home at 7 o’clock. 
Saat 7’de eve varmış olacağım.

Passive Voice (Edilgen Çatı)

The dishes will have been washed until 9:00pm.
The dishes are going to have been washed until 9:00pm. 

Akşam 09:00’a kadar bulaşıklar yıkamış olacak.

Gelecekte belirli bir zamana kadar gerçekleşmiş olacak eylemlerden bahsedilirken kullanılır.

By next year end, I will have learnt English. 
Gelecek yıl sonuna kadar İngilizceyi öğrenmiş olacağım.

She will have got married by the end of 2018. 
O, 2018 yıl sonuna kadar evlenmiş olacak.

We will have bought a car until you come to Turkey. 
Sen Türkiye’ye gelene kadar biz bir araba almış oluruz.

The plane will have taken off by one hour. 
Uçak bir saate kadar kalkmış olacak.

The foods will have been ready by you come. 
Sen gelene kadar yemekler hazır olmuş olacak.

By the time you arrive at home, I will have finished my works. 
By the time you arrive at home, I am going to have finished my works. 
Sen işe varana kadar ben işlerimi bitirmiş olacağım.

She will have washed the dishes until 9:00pm. 
She is going to have washed the dishes until 9:00pm. 
Akşam 09:00’a kadar bulaşıkları yıkamış olacak.

Yakın zamanda gerçekleşmesi kesin olarak görülen eylemlerden bahsedilirken için kullanılır.

I will have arrived at your office by now. 
Birazdan ofisine varmış olacağım.

My brother will have got married by next Sunday. 
Erkek kardeşim gelecek Pazar gününe kadar evlenmiş olacak.

Before, by the time as gibi zaman ifadelerinden sonra kullanılmazlar.
By the time you finish your works, I will have come.   
By the time you will have finished your works, I will have come.  Yanlış kullanım.
Siz işlerinizi bitirene kadar ben gelmiş olacağım.

Time Expressions (Zaman İfadeleri)

by : – e kadar
by the time : -e kadar
until / till : -e kadar
by next week : gelecek haftaya kadar
by tomorrow : yarına kadar
by 10 o’clock : saat 10’a kadar
before : önce

Olumlu Cümleler

özne + will have + fiil 3. hali
veya
özne + be going to have + fiil 3. hali

We will have reached at home when you get up. 
Sen uyandığında biz eve varmış olacağız.

She will have finished having dinner by the time you come home. 
Sen eve gelene kadar o akşam yemeğini bitirmiş olacak.

Olumsuz Cümleler

özne + will not have + fiil 3. hali
veya
özne + be not going to have + fiil 3. hali

We will not have reached at home when you get up. 
Sen uyandığında biz eve varmış olmayacağız.

She will not have finished having dinner by the time you come home. 
Sen eve gelene kadar o akşam yemeğini bitirmiş olmayacak.

Soru Cümleleri

Will + özne + have + fiil 3. hali
veya
Be going to + özne + have + fiil 3. hali

Will we have reached at home when you get up? 
Sen uyandığında biz eve varmış mı olacağız?

Will she have finished having dinner by the time you come home? 
Sen eve gelene kadar o akşam yemeğini bitirmiş olacak mı?

Is she going to have finished having dinner by the time you come home? 
Sen eve gelene kadar o akşam yemeğini bitirmiş olacak mı?

Future Perfect Tense Videolu Anlatım

8 YorumlarYorum Bırak

  • Future perfect tense’in, Future Tense’ten farkı, bir başka eylem ya da durumla karşılaştırma yapılması diyebilir miyiz? Çok teşekkürler.

    • Ahmet Bey, “Fture Perfect Tense” cümlelerde gelecekte birşeyin ne zaman tamamlanmış olacağını ifade ederiz, fakat “Future Tense” cümlelerde gelecekte birşeyin ne zaman tamamlanacağını ifade ederiz. Yani ilkinde cümleye daha çok kesinlik anlamı katılır.

    • Olumsuz soru cümlesi için cümleye “Won’t” ile veya “be going to” ile kullanıyorsanız “Isnt he/she/it”, Aren’t you/we/they” ile başlamanız gerekiyor.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.