Future Perfect Tense

Gelecekte bir eylemden daha önce gerçekleşmiş olacak başka bir eylemi ifade etmek için kullanılır. Bir başka ifadeyle gelecekte bir işin ne zaman tamamlanmış olacağını ifade eder.

Will have + fiil 3. hali veya be going to have + fiil 3. hali ile kullanılır. Olasılık belirttiklerinden anlam olarak aralarında önemli bir fark yoktur, fakat be going to + have fiil 3. hali ile kullanıldığında cümleye biraz daha kesinlik katar. 

Future Perfect Tense Konu Anlatımı

Gelecekte belirli bir zamandan önce gerçekleşmiş olacak eylemlerden bahsedilirken kullanılır.

Future Perfect Tense Time Expressions (Zaman İfadeleri)

by  + zaman : – e kadar
by next week : gelecek haftaya kadar
by tomorrow : yarına kadar
by 10 o’clock : saat 10’a kadar
by the year 2030: 2030 yılına kadar

You will have learnt English by the end of next year if you study it very hard.
Çok sıkı çalışırsan gelecek yıl sonuna kadar İngilizceyi öğrenmiş olacaksın.

by the time : -e kadar

By the time you they come back, I will have left.
Onlar dönene kadar ben ayrılmış olacağım.

Dikkat: “by” ve “by the time” arasındaki temel fark; “by” bir edattır ve kendisinden sonra bir isim gelir, fakat “by the time” bir bağlaçtır ve kendisinden sonra tam bir cümle gelir. 

When: dığı zaman
Before: – den önce
until / till : -e kadar

Yukarıdakiler de bağlaçtır ve kendilerinden sonra tam bir cümle gelir.

When it is night, we will have set off.
Gece olduğunda yola çıkmış olacağız.

Before they come, I will have finished my works.
Onlar gelmeden önce işlerimi bitirmiş olacağım.


This time next year: gelecek sene bu zaman

You will have learnt English by the time next year.
Gelecek sene bu zamana kadar İngilizceyi öğrenmiş olacaksın.

in a day / week/ month: bir hafta / ay / yıl içinde
at 8:00: 08.00’de

They will have visited our factory in a week. 
Onlar bir hafta içinde fabrikamızı ziyaret etmiş olacaklar.

I will have reached at home at 7 o’clock. 
Saat 7’de eve varmış olacağım.

A year / two years from now: Şimdiden itibaren bir yıl / iki yıla kadar

Two years from now they’ll have been married.
Şu andan itibaren iki yıla kadar evli olmuş olacaklar.

In two years’ time: İki yıl içinde

In 5 years’ time you’ll have learnt all the ins and out of this job. 
5 yıl içinde bu işin tüm inceliklerini öğrenmiş olacaksınız.

Passive Voice (Edilgen Çatı)

The dishes will have been washed until 9:00pm.
The dishes are going to have been washed until 9:00pm. 

Akşam 09:00’a kadar bulaşıklar yıkamış olacak.

Daha fazla örnek cümleler aşağıdadır:

By next year end, I will have learnt English. 
Gelecek yıl sonuna kadar İngilizceyi öğrenmiş olacağım.

She will have got married by the end of 2018. 
O, 2018 yıl sonuna kadar evlenmiş olacak.

We will have bought a car until you come to Turkey. 
Sen Türkiye’ye gelene kadar biz bir araba almış oluruz.

The plane will have taken off by one hour. 
Uçak bir saate kadar kalkmış olacak.

The foods will have been ready by you come. 
Sen gelene kadar yemekler hazır olmuş olacak.

I will have arrived at your office by now. 
Birazdan ofisine varmış olacağım.

My brother will have got married by next Sunday. 
Erkek kardeşim gelecek Pazar gününe kadar evlenmiş olacak.

We will have reached at home when you get up. 
Sen uyandığında biz eve varmış olacağız.

She will have finished having dinner by the time you come home. 
Sen eve gelene kadar o akşam yemeğini bitirmiş olacak.

8 YorumlarYorum Bırak

  • Future perfect tense’in, Future Tense’ten farkı, bir başka eylem ya da durumla karşılaştırma yapılması diyebilir miyiz? Çok teşekkürler.

    • Ahmet Bey, “Fture Perfect Tense” cümlelerde gelecekte birşeyin ne zaman tamamlanmış olacağını ifade ederiz, fakat “Future Tense” cümlelerde gelecekte birşeyin ne zaman tamamlanacağını ifade ederiz. Yani ilkinde cümleye daha çok kesinlik anlamı katılır.

    • Olumsuz soru cümlesi için cümleye “Won’t” ile veya “be going to” ile kullanıyorsanız “Isnt he/she/it”, Aren’t you/we/they” ile başlamanız gerekiyor.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.