İngilizce Gelecek Zaman – Simple Future Tense

ingilizce gelecek zaman, future tense

Türkçede “Gelecek Zaman” anlamına gelir: “will” ve “be going to” olmak üzere 2 şekilde kullanılır.

Future Tense Konu Anlatımı

WILL

1) Gönüllü yapılacak bir eylemden bahsetmek için kullanılır.

John: Someone is knocking at the door. 
Biri kapıya vuruyor.

Sarah: OK, I will open it. 
Tamam, ben açarım.

John:It is ringing. 
Telefon çalıyor.

Sarah: Ok, I will answer it. 
Tamam, ben bakarım.

John: I am about to sleep, so I can’t concentrate on my lesson. 
Uyumak üzereyim, bu yüzden dersime konsantre olamıyorum.

Sarah: I will make you some coffee immediately and you will feel yourself better. 
Sana hemen kahve yaparım ve kendini daha iyi hissedersin.

2. Konuşma anında yapılmaya karar verilen eylemden bahsetmek için kullanılır.

I am so tired. I will not go to work tomorrow. 
Çok yorgunum. Yarın işe gitmeyeceğim.

I have a headache. I will buy a pain killer. 
Baş ağrım var. Ağrı kesici alacağım.

I am very hungry. I will eat something. 
Çok açım. Bir şeyler yiyeceğim.

3. Bir şeyi yapmaya söz verildiğinde kullanılır.

If you marry with me, I will make you happy forever. 
Eğer benimle evlenirsen seni sonsuza dek mutlu ederim.

Dont worry. I will not say your secret to anybody. 
Merak etme. Sırrını kimseye söylemeyeceğim.

Ok mum, I will be careful. 
Tamam anne, dikkatli olurum.

BE GOING TO

1. Daha önce planlanmış eylemlerden bahsetmek için kullanılır.

I am going to be an English teacher when I grow up. 
Büyüdüğüm zaman İngilizce öğretmeni olacağım.

They are going to spend their honeymoon in London. 
Onlar balayını Londra’da geçirecekler.

She is going to learn two languaes. 
O iki dil öğrenecek.

We are not going to work at this weekend. 
Bu hafta sonunda çalışmayacağız.

WILL ve BE GOING TO

Her ikisi de yapılan bir tahmini ifade etmek için kullanılırlar.

Tomorrow it is going to snow.  
Tomorrow it will snow. 
Yarın kar yağacak.

I think Donald Trump will win in this election. 
I think Donald Trump is going to win in this election. 
Bence bu seçimde Donald Trump kazanacak.

Yapılan Hatalar

Future tense öğrenen hemen herkesin yaptığı başlıca hata bu zamanı “Time Clauses” lar ile birlikte kullanmalarıdır. 

When you arrive at home, please give me a missed call. 
Eve vardığında lütfen bana çağrı at.
Dikkat: “When you will arrive at home” olmaz çünkü “Time Clause” cümlelerde “will” kullanılmaz.

Future Tense kesinlikle time clauses (when, while, once, before, after, as soon as, by the time) ile kullanılamaz.

Olumlu Cümleler

Özne + will + fiil + nesne + zaman
Özne + be going to + fiil + nesne + zaman

I will 
You will 
We will 
They will 

I am going to 
You are going to 
We are going to 
They are going to 

He will 
She will 
It will 

He is going to 
She is going to 
It is going to 

They are going to get married next July. 
Gelecek Temmuzda evlenecekler.

We will take you to cinema if you finish your homeworks until 7 o’clock this evening 
Bu akşam saat 7’ye kadar ev ödevlerinizi bitirirseniz sizi sinemaya götüreceğiz.

Olumsuz Cümleler:

Olumsuz cümleler “will not” ve “be not going to” kalıbıyla yapılır.

Özne + will not + fiil + nesne + zaman
Özne + be not going to + fiil + nesne + zaman

I will not 
You will not 
We will not 
They will not 

I am not going to 
You are not going to 
We are not going to 
They are not going to 

He will not 
She will not 
It will not 

He is not going to 
She is not going to 
It is not going to 

Soru Cümleleri

Will + özne + fiil + nesne + zaman
Be (Am / Is / Are) + özne + going to + fiil + nesne + zaman

Will I 
Will you 
Will we 
Will they 

Am I going to 
Are you going to 
Are we going to 
Are they going to 

Will he 
Will she 
Will it 

Is he going to 
Is she going to 
Is it going to 

“Will Future Tense” Kısa Cevaplar

Olumlu Kısa Cevaplar

Yes, I will 
Yes, you will 
Yes, we will 
Yes, they will 

Yes, he will 
Yes, she will 
Yes, it will 

Olumsuz Kısa Cevaplar

No, I will not. 
No, I won’t. 

No, you will not. 
No, you won’t. 

No, we will not. 
No, we won’t. 

No, they will not. 
No, they won’t. 

No, he will not. 
No, he won’t. 

No, she will not. 
No, she won’t. 

No, it will not. 
No, it won’t. 

“Be Future Tense” Kısa Cevaplar

Olumlu Kısa Cevaplar

Yes, I am 
Yes, you are 
Yes, we are 
Yes, they are 

Yes, he is 
Yes, she is 
Yes, it is 

Olumsuz Kısa Cevaplar

No, I am not. 
No, I’m not. 

No, you are not. 
No, you aren’t. 

No, we are not. 
No, we aren’t. 

No, they are not. 
No, they aren’t. 

No, he is not. 
No, he isn’t. 

No, she is not. 
No, she isn’t. 

No, it is not. 
No, it isn’t. 

10 YorumlarYorum Bırak

 • Future Tense kesinlikle time clauses (when, while, once, before, after, as soon as, by the time) ile kullanılamaz.

  demişsiniz. Fakat siz bir örneğinizde kullanmışsınız (Be going to kalıbında) bunun açıklaması nedir? Thanks.

  Örneğiniz:
  I am going to be an English teacher when I grow up. Büyüdüğüm zaman İngilizce öğretmeni olacağım.

  • Naci Bey, belirttiğiniz örnekte yanlış bir kullanım yok.
   Aynı cümleyi “when I will grow up” olarak kullanamazsınız.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.