seo dersleri

Have Got – Has Got

have got has got konu anlatımı

Have got / has got Türkçede “sahip olmak (var)” anlamına gelir. Sahip olunan herhangi bir şeyi ifade etmek için kullanılır. Şayet olumsuz halde kullanılırlarsa “yok” anlamına, soru anlamında kullanılırlarsa ise “var mı” anlamına gelir. 

Have Got / Has Got Konu Anlatımı

Sahip olduğumuz her ne varsa “have got” / “has got” kalıbını kullanılırız. Öznelere göre kullanım şekillerini aşağıda görebilirsiniz.

Olumlu Cümleler

I have got
You have got
We have got

They have got

We have got a brother and a sister.
Bir erkek ve bir kız kardeşimiz var (sahibiz).

He has got
She has got
It has got

She has got a brother and a sister.
Onun bir erkek ve bir kız kardeşi var (sahiptir).

Olumsuz Cümleler

Sahip olmadığımız her ne varsa ise “have not got / has not got” kalıbını kullanırız. Olumlu cümleden tek farkı yardımcı fiilden (have / has) hemen sonra “not” gelmesidir.

I have not got
You have not got
We have got
They have not got

He has not got
She has got

It has not got 

Soru Cümleleri

Sahiplik içeren herhangi bir şeyi sormak için ise “have / has + özne + got” kalıbını kullanırız. 

Have I got
Have you got
Have we got
Have they got

Have we got a brother and a sister?
Bir erkek ve bir kız kardeşimiz mi var (sahip miyiz)?

Has he got 
Has she got
Has it got 

Has she got a brother and a sister.
Onun bir erkek ve bir kız kardeşi mi var (sahip mi)?

Kısa Formlar

Have got : ‘ve got    Have not got : ‘ve not got   veya   haven’t got
Has got  : ‘s got       Has not got   : ‘s not got     veya   hasn’t got

I’ve got a car, but my sister has not got.
Benim bir arabam var (bir arabaya sahibim), fakat kız kardeşimin yok (kız kardeşim sahip değil).

They are very rich. They”ve got a lot of money.
Onlar çok zenginler. Çok paraları var.

My sister’s got two children.
Kız kardeşimin 2 çocuğu var. 

Have Got – Has Got
4.9 Kullanıcılar (86 Oy)
Değerlendirme

(86 Oy)

Değerlendirmede bulunun.

1 YorumYorum Bırak

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.