Have Got – Has Got

have got has got konu anlatımı

Have got / has got Türkçede “sahip olmak (var)” anlamına gelir. Sahip olunan herhangi bir şeyi ifade etmek için kullanılır. Şayet olumsuz halde kullanılırlarsa “yok” anlamına, soru anlamında kullanılırlarsa ise “var mı” anlamına gelir. 

Have Got / Has Got Konu Anlatımı

Sahip olduğumuz her ne varsa “have got” / “has got” kalıbını kullanılırız. Öznelere göre kullanım şekillerini aşağıda görebilirsiniz.

Have got / Has Got Olumlu Cümleler

I have got
You have got
We have got

They have got

We have got a brother and a sister.  
Bir erkek ve bir kız kardeşimiz var (sahibiz).

They have got a very luxury house  
Onların çok lüks bir evi var (onlar çok lüks bir eve sahipler).

He has got
She has got
It has got

She has got a brother and a sister.
Onun bir erkek ve bir kız kardeşi var (sahiptir).

That car has got four flat tyres.  
Şu arabanın 4 tane patlak lastiği var.

Have got / Has Got Olumsuz Cümleler

Sahip olmadığımız her ne varsa ise “have not got / has not got” kalıbını kullanırız. Olumlu cümleden tek farkı yardımcı fiilden (have / has) hemen sonra “not” gelmesidir.

I have not got
You have not got
We have got
They have not got

We have not got a brother and a sister.  
Bir erkek ve bir kız kardeşimiz yok (sahip değiliz).

They have not got a very luxury house  
Onların çok lüks bir evi yok (onlar çok lüks bir eve sahip değiller).

He has not got
She has got

It has not got 

She has not got a brother and a sister.
Onun bir erkek ve bir kız kardeşi yok.

That car has got four flat tyres.  
Şu arabanın 4 patlak lastiği yok.

Have got / Has Got Soru Cümleleri

Sahiplik içeren herhangi bir şeyi sormak için ise “have / has + özne + got” kalıbını kullanırız. 

Have I got
Have you got
Have we got
Have they got

Have we got a brother and a sister?  
Bir erkek ve bir kız kardeşimiz mi var (sahip miyiz)?

Have they got a very luxury house? 
Onların çok lüks bir evi  mi var? (onlar çok lüks bir eve mi sahipler).

Has he got 
Has she got
Has it got 

Has she got a brother and a sister?  
Onun bir erkek ve bir kız kardeşi mi var (sahip mi)?

Has that car got four flat tyres?  
Şu arabanın 4 patlak lastiği mi var? (şu araba dört tane patlak lastiğe mi sahip?)

Have got / Has got Kısaltmalar

Have got : ‘ve got    Have not got : ‘ve not got   veya   haven’t got
Has got  : ‘s got       Has not got   : ‘s not got     veya   hasn’t got

I’ve got a car, but my sister hasn’t got.  
Benim bir arabam var (bir arabaya sahibim), fakat kız kardeşimin yok (kız kardeşim sahip değil).

They are very rich. They”ve got a lot of money.  
Onlar çok zenginler. Çok paraları var.

My sister’s got two children.  
Kız kardeşimin 2 çocuğu var. 

We’ve got nothing more than 10 Turkish Liras.  
10 Liradan daha fazla paramız yok. Bu cümlede nothing kullanıldığı için ayrıca olumsuzluk eki olan “not” eklenmemiştir. 

6 YorumlarYorum Bırak

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.