İngilizce Zarflar (Adverbs)

Zarflar (adverbs) fiilleri nitelerler ve genel olarak fillerin “nasıl” gerçekleştiği hususunda bilgi verirler.

İngilizce Zarflar (Adverbs) Konu Anlatımı

İngilizce zarflar cümle içerisinde fiilden sonra gelirler ve sonrasında geldiği fiili nitelerler. Kullanım şekillerini aşağıda görebilirsiniz.

1) Genellikle sıfatların sonuna “ly” takısı eklenerek oluşurlar.

He had his dinner very quickly.  
O akşam yemeğini çok çabuk(ça) yedi.

Can you speak quietly please?  
Lütfen sessiz(ce) konuşur musun? 

The way they sing is bad. They sing very badly.  
Onların şarkı söyleme şekli kötü. Şarkıyı çok kötü (bir şekilde) söylüyorlar.

My son is careless. He drives carelessly.  
Oğlum dikkatsizdir. Aracı dikkatsiz(ce) kullanır.

2) Sıfat “y” ile bitiyorsa “y” düşer ve yerine “ily” takısı alır.

You can learn English very easily with us.   
Bizimle çok kolay(ca) İngilizce öğrenebilirsin. 

They were talking very happily 
Çok mutlu (bir şekilde) konuşuyorlardı.

He ate his food very hungrily.  
O yemeğini çok acıkmış bir şekilde yedi.
 

3) Sıfat “le” ile bitiyorsa “e” düşer ve yerine “y” gelir.

It was very terrible food. He cookied it very terribly.  
O çok berbat bir yemekti. Yemeği çok bertbat (bir şekilde) yaptı.

4) Aşağıdaki sıfatlar, zarf hallerinde herhangi bir değişikliğe uğramazlar.

Sıfat        Zarf
fast         fast: hızlı
hard        hard: sıkı
early       early: erken

late         late: geç
hight       high: yüksek
straight   straight: dosdoğru

He is a fast driver. He drives very fast.  
O hızlı bir sürücüdür. Çok hızlı araç kullanır.

It was a hard exam. I studied very hard 
O sıkı (zor) bir sınavdı. Çok sıkı ders çalıştım.

It is very early. You have waken up very early 
Şu an çok erken. Çok erken kalktın.

It is very late. You have woken up very late 
Şu an çok geç. Çok geç kalktın.

It is very high. He can jump very high 
O çok yüksek. O çok yükseğe zıplayabiliyor.

This is a straight way. You should go straight 
Bu dosdoğru bir yol. Dosdoğru gitmelisin.

5) Aşağıdaki sıfat düzensizdir ve zarf halinde tamamen farklı bir kelime olur. 

Sıfat        Zarf
good       well : iyi

They are very good couples. They get on very well 
They are very good couples. They get on good.
Onlar çok iyi çifttirler. Çok iyi anlaşırlar.

1 YorumYorum Bırak

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.