İngilizce Emir Cümleleri – Imperatives

imperatives konu anlatımı

Imperatives, Türkçede “Emir Cümleleri” veya “Emir Kipleri” anlamına gelir. Bir kişiye bir şeyi yapmasını ya da yapmamasını söylemek istediğimizde “Imperatives” yapısını kullanırız. 

Imperatives Konu Anlatımı

İngilizcede emir cümleleri özne ile birlikte kullanılacağı gibi öznesiz de kullanılabilir ve sadece fiil kullanımıyla da gerçekleşebilir. Ayrıca, emir cümleleri olumlu ve olumsuz kullanılabilir, soru halleri yoktur çünkü soru sorarken emir verilemez.

İngilizce Olumlu Emir Cümleleri

Run!  Koş!

Get out!  Dışarı çık!
Yukarıda bahsettiğimiz gibi emir cümleleri sadece fiil kullanımıyla da gerçekleşebilir.

Come here immediately!  Hemen buraya gel!

You come here immediately!  Sen hemen buraya gel!
Yukarıda bahsettiğimiz gibi emir cümleleri özneli veya öznesiz kullanılabilir.  

Go to to super market to buy some drinks quickly!  Süper markete birkaç tane içecek almaya git çabuk!

Shut up! I dont want to listen to you.  Kapa çeneni! Seni dinlemek istemiyorum.

Give me a missed call when you reach home.  Eve vardığında bana telefondan çağrı at!

Help them with their homeworks if you have time.   Zamanın varsa onlara ev ödevinde yardımcı ol!

Şayet emir cümlelerini kibar hale getirmek istersek cümlenin başına ya da sonuna “please” getiririz. 

Please come here immediately!  Lütfen hemen buraya gel!

Someone is knocking at the door. Please open it!  Biri kapıya vuruyor. Lütfen kapıyı aç!

Please do not command me. I know what to do.  Lütfen bana emir verme! Ne yapacağımı biliyorum. 

Ayrıca, fiilden hemen önce “do” getirerek kibarlaştırabiliriz.

Do wait here.  Burada bekleyiniz.

Do call me at 7:00pm this evening.  Bu akşam beni 7:00’de arayınız.

Emir cümlelerini çok daha fazla kibarlaştırmak için ise fiilden önce “please kindly” getiririz.

Please kindly share this lesson of imperatives through Facebook or Twitter.   Lütfen bu emir cümleleri dersini Facebook ya da Twitter’dan paylaşınız 🙂

Please kindly dispatch the goods on time.   Lütfen eşyaları zamanında sevk ediniz.

Please kindly give me some money. I am so hungry.   Lütfen bana biraz para veriniz. Çok açım.

İngilizce Olumsuz Emir Cümleleri

Emir cümlelerini olumsuz halde kullanmak için fiilden hemen önce “don’t ya da do not” getiririz. Öznenin 3. tekil şahıs ya da çoğul olması bir şeyi değiştirmez!

ingilizce emir cümleleri

Don’t talk to me any more!
Artık benimle konuşma!

Do not work on Sundays! You also need to have a rest.
Pazarları çalışma! Dinlenmeye de ihtiyacın var. 

Dont smoke here! It is forbidden.
Burada sigara içme! Yasaktır.

Don’t believe what he says to you! He is a big lier.
Onun sana söylediklerine inanma! O büyük bir yalancıdır.

Dont play with a ball in the room please!
Lütfen odanın içinde topla oynamayın!

İngilizce Emir Cümleleri Şarkısı

Aşağıdaki videoda sarı renklendirilmiş fiillere dikkat ediniz.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.