Simple Present Tense

İngilizcede en çok kullanılan zaman biçimidir ve Türkçedeki karşılığı Geniş Zaman’dır. 

Konu Anlatımı

1) Alışkanlıklar ve düzenli yapılan eylemlerden bahsedildiğinde kullanılır.

I drink milk at breakfast every day.
Her gün kahvaltıda süt içerim.

I smoke 2 packets of cigarette a week.
Haftada 2 paket sigara içerim.

I always get up at 6:30am and go to bed at 11:30pm.
Her zaman sabah 6:30’da uyanırım ve gece 11:30’da yatarım.

She goes to the English course 2 days a week.
O haftada 2 gün İngilizce kursuna gider.

2) Bilimin kabul ettiği gerçekleri ifade etmek için kullanılır.

The sun rises in the east and sets in the west.
Güneş doğudan doğar ve batıdan batar.

It never snows in summer.
Yazın asla kar yağmaz.

3) Planlanmış programlardan bahsetmek için kullanılır.

The bus leaves at 09:15am on Mondays.
Otobüs Pazartesi günleri 09:15’te kalkar.

4) Anlık gerçekleşen durumları anlatmak için kullanılır.

He gives all his money to his girl-friend and becomes broke.
Tüm parasını kız arkadaşına verir ve beş parasız kalır.

5) Aağıdaki zaman ifadeleri ile birlikte kullanılır ve bu zaman ifadeleri fiilden önce gelirler.

Time Expressions (Zaman İfadeleri)

Sıklıkla kullanılan zaman ifadeleri şunlardır:

always: her zaman, daima
rarely / occasionally / seldom / hardly ever: nadiren
often / frequently: sık sık
never: asla (cümleyi tek başına olumsuz yapar ve cümleye ayrıca “not” eki eklenmez)
every …. : her
once a …. ….: ……:……’da bir kere once a week: haftada bir kere
twice a …. : ……..: ……’da iki kere twice a month: ayda iki kere
three times a…….: ……’da üç kere three times a year: yılda üç kere
monthly: aylık, weekly: haftalık, yearly: yıllık
in the mornings / afternoons / evenings. Sabahları / öğleden sonraları / akşamları
sometimes: bazen (cümlenin başında ve sonunda kullanılabilir)
usually: genellikle (cümlenin başında ve sonunda kullanılabilir)

I always get up at 6:30am.
Her zaman saat 06:30’da kalkarım.

They rarely work on Saturdays.
Onlar Cumartesileri nadiren çalışırlar.

We often go swimming.
Sık sık yüzmeye gideriz.

She never smokes.
O asla sigara içmez.

What do you do every Sunday?
Her Pazar ne yaparsınız?

My friend Arif plays football once week.
Arkadaşım Arif haftada bir kere futbol oynar.

We usually start working at 08:30.
Usually we start working at 08:30.
We start working at 08:30 usually.
Genellikle saat 08:30’da çalışmaya başlarız.

I sometimes run in the mornings.
Sometimes I run in the mornings.
I run in the mornings sometimes.
Bazen sabahları koşarım.

6) -ing takısı almayan fillerle birlikte kullanılır ki en çok kullanılan halidir. Bu filler hakkında detaylı bilgi non-progressive verbs sayfamızda mevcuttur.

I believe what you say to me.
Bana söylediklerine inanıyorum.

I am believing what you say to me. Yanlış çünkü “believe” fiili -ing takısı almaz.

I like to listen to music.
Müzik dinlemekten hoşlanıyorum.

My mother needs a car.
Annem bir arabaya ihtiyaç duyuyor.

Do you have any brothers or sisters?
Hiç erkek ya da kız kardeşin var mı?

Olumlu Cümleler

Özne + fiil + nesne + zaman

I
You
We
They

We get up at 7:00 am in weekdays.
Hafta içi saat 7’de kalkarız.

Üçüncü tekil şahıslarda ve “I” harici tekil öznelerde fiil sesli harf ile bitiyorsa “es”, sessiz harfle bitiyorsa “s” takısı alır.

He
She
It

She gets up at 7:00 am in weekdays.
O hafta içi saat 7’de kalkar.

My sister goes to work 5 days a week.
Kız kardeşim haftada 5 gün işe gider.

Bu cümle aşağıdaki şekilde de kullanılabilir, fakat daha çok resmi yazışmalarda tercih edilir.  Anlam olarak ise aralarında bir fark yoktur.

My sister does go to work 5 days a week. 
Kız kardeşim haftada 5 gün işe gider.

Gamze has a cat and a dog at home. 
Gamze evinde kedi ve köpeğe sahip.
Gamze have a cat and a dog at home. Yanlış çünkü olumlu ve tekil öznelerde “have” yerine “has” kullanılır.

Olumsuz Cümleler

Özne + yardımcı fiil (do not / does not) + fiil + nesne + zaman

I do not
You do not
We do not
They do not

We do not get up at 7:00 am in weekdays.
Hafta içi saat 7’de kalkmayız.

He does not veya doesn’t
She does not veya doesnt
It does not veya doesnt

She does not get up at 7:00 am in weekdays.
O hafta içi saat 7’de uyanmaz.

My sister does not go to work 5 days a week.
Kız kardeşim haftada 5 gün işe gitmez.

Soru Cümleleri

Yardımcı fiil (Do / Does) + özne + fiil + nesne + zaman?

I
Do you
we
they

Do you get up at 7:00 am in weekdays?
Hafta içi saat 7’de mi kalkarsın?

he
Does she
it

Does she get up at 7:00 am in weekdays?
O hafta içi saat 7’de mi kalkar?

Does your sister go to work 5 days a week?
Kız kardeşin haftada 5 gün mü işe gider?

Present Simple Alıştırmalar

Yukarıda öğrendiğiniz bilgilere bakalım ne kadar hakimsiniz. Sizler için hazırladığımız testleri çözmenizi özellikle tavsiye ediyoruz.

Konuyu kavradığınıza eminseniz şimdi teste başlayalım 🙂

Simple Present Tense - Yardımcı Fiil Testi (Do, Does, Don't, Doesn't)

Boşluklara gelmesi gereken en uygun yardımcı fiili bulunuz.
1.
What
they like doing in their free time? I like reading books.
2.
I
understand you. Please speak slowly.
3.
My mother
live in Istanbul, but my father doesn't.
4.
Fadime and Temel
get on well, so they want to break up.
5.
How many brothers
your girl-friend have?
6.
What time
your office get opened on Saturdays?
7.
I
like football, but extreme sports like bungee jumping.
8.
I
get up early in weekdays, but my sister does .
9.
How often
you go abroad with your family in a year?
10.
I am sorry to hear about that you
lend me any money.

Simple Present Tense - Time Expressions Testi

Boşluklara gelebilecek en uygun zaman ifadesini seçiniz.
1.
We hate football, so we
play it.
2.
we get up at 6:30 in weekdays.
3.
sunday we go swimming in Summer.
4.
We go abroad
a year.
5.
I hate you.
call me again!
6.
How
do you do sports?
7.
They
go swimming because they don't like it much.
8.
Fruits are useful for health, so I consume them nearly
.
9.
I
advise the site of ingilizceturkce.gen.tr to all my friends because I like it too much.
10.
How much bill do you pay for your mobile phone
?

Simple Present Tense - Uygun İfadeyi Bulma Test

Boşluklara gelebilecek en uygun ifadeyi seçiniz.
1.
My daughter and son
in the sea. .
2.
She doesn't
a bike.
3.
My friend
two brothers and one sister.
4.
You are a big liar, so I don't
you.
5.
I
money to buy a nice car.
6.
The sun
in the west and rises in the east.
7.
She
to work every day in weekdays.
8.
They
books in their free time.
9.
We
run in the evenings.
10.
What time does the film
?

Cevap Anahtarları

Yardımcı Fiil Testi (Do, Does, Don’t, Doesn’t) 
1) do 2) don’t  3) does 4) don’t 5) does 6) does 7) don’t 8) don’t 9) do 10) don’t

Time Expressions Testi 
1)
never 2) sometimes  3) every 4) two times 5) never 6) often 7) hardly ever 8) every day 9) always 10) monthly

Uygun İfadeyi Bulma Testi 
1) like swimming 2) have 3) has 4) believe 5) save 6) sets 7) goes 8) read 9) hiçbiri 10) start

 

51 YorumlarYorum Bırak

  • Olumsuz sorularda tekil öznelerde “Doesn’t özne … ?”, çoğul öznelerde ise “Doesn’t özne….?”” ile başlanır?
   Örnek kullanımlar aşağıdadır:
   Doesn’t she want to come with us?
   Don’t you understand me? (Bu cümlede “you” her ne kadar tekil de olsa çoğul anlam da içerdiği için her zaman çoğul kabul edilir.)

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.