seo dersleri

İngilizce Düzensiz Fiiller (Irregular Verbs)

İngilizce düzensiz fiiller adından da anlaşılabileceği gibi belirli bir düzen içerisinde gitmeyen fiillerdir. Dolayısıyla bu düzensiz fiillerin 2. ve 3. hallerini ezberlemekten başka çıkış yolumuz yoktur. En sık kullanılan İngilizce düzensiz fiiller listesi aşağıda yer almaktadır.

İngilizce Düzensiz Fiiller Listesi

1. Hali2. Hali3. HaliAnlamı
awakeawokeawokenuyanmak
bewas, werebeenolmak
becomebecamebecomeolmak
beginbeganbegunbaşlamak
bringbroughtbroughtgetirmek
buyboughtboughtsatın almak
catchcaughtcaughtyakalamak
choosechosechosenseçmek
comecamecomegelmek
cutcutcutkesmek
digdugdugkazmak
dodiddoneyapmak
drinkdrankdrunkiçmek
fallfellfallendüşmek
feelfeltfelthissetmek
findfoundfoundbulmak
flyflewflownuçmak
forbidforbadeforbiddenyasaklamak
forgetforgotforgottenunutmak
getgotgottenelde etmek
givegavegivenvermek
gowentgonegitmek
growgrewgrownbüyümek
hearheardheardduymak
hithithitvurmak
knowknewknownbilmek
leaveleftleftayrılmak
loselostlostkaybetmek
makemademadeyapmak
meetmetmetbuluşmak
paypaidpaidödemek
putputputkoymak
readreadreadokumak
rideroderiddenbinmek
runranrunkoşmak
saysaidsaidsöylemek
sendsentsentgöndermek
shutshutshutkapamak
singsangsungşarkı söylemek
sitsatsatoturmak
speakspokespokenkonuşmak
standstoodstoodayakta durmak
taketooktakenalmak
telltoldtoldanlatmak
thinkthoughtthoughtdüşünmek
understandunderstoodunderstoodanlamak
wearworeworngiymek
winwonwonkazanmak

Sık Kullanılan Düzensiz Fiiller ve Telaffuzları

İngilizce Düzensiz Fiiller (Irregular Verbs)
5 Kullanıcılar (4 Oy)
Değerlendirme

(4 Oy)

Değerlendirmede bulunun.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.