seo dersleri

İngilizce Geçmiş Zaman – Simple Past Tense

ingilizce gecmis zaman, simple past tense

Türkçede “Geçmiş Zaman” anlamına gelir. Simple Past Tense konu anlatımı aşağıda yer almaktadır.

Simple Past Tense Konu Anlatımı

Simple Past Tense kullanımı oldukça basittir. Şu ana kadar size öğretilen tüm her şeyi bir kenara bırakın ve aşağıda anlatılanlara odaklanın.

Öncelikle cümle yapılarını öğrenerek başlıyoruz. Hazır mısınız?

Cevabınız “hayır” ise okumayı burada sonlandırabilirsiniz 🙂

“Yok, hayır ben şimdi öğrenmek istiyorum” diyorsanız işte size detaylar…

Tüm tekil ve çoğul öznelerde (I, he, they fark etmeksizin);

Olumlu cümlelerde fiilin 2. hali (özne + fiil 2. hali), 
olumsuz cümlelerde “did not” ile birlikte fiilin 1. hali (did not + fiil 1. hali),
soru cümlelerinde ise özneden önce “did” ve özneden sonra ise fiilin 1. hali (did + özne + fiil 1. hali) gelir.

Hemen örneklerle detaylandıralım…

Olumlu: They lived in London for 2 years.
Onlar Londra’da 2 sene yaşadılar.

Olumsuz: They did not live in London for 2 years.
Onlar Londra’da 2 sene yaşamadılar.

Soru: Did they live in London for 2 years?
Onlar Londra’da 2 sene yaşadılar mı?

Peki, fiil olmayan (to be formundaki) cümlelerde kullanımı nasıl olacak diyorsanız o da çok basit. Nasıl mı? 

Öncelikle bilmeniz gereken şudur ki tekil öznelerde “was”, fakat çoğul öznelerde “were” kullanılır. Peki, neden?

Çünkü “am” ve “is” yardımcı fiillerin 2. hali “was” dır; “are” yardımcı fiilinin ise 2. hali “were” dir. Yani “to be” (am, is, are) yardımcı fiillerinin 2. hali kullanılır.

Kullanımı ise şu şekildedir:

Olumlu cümlelerde özneden sonra “was” veya “were“,
olumsuz cümlelerde
 “not” ekiyle birlikte (“was not” veya “were not“),
soru cümlelerinde ise özneden önce “was” veya “were” (was / were + özne) gelir.

Yine örneklerle detaylandıralım…

Olumlu: They were in London for 2 years.
Onlar 2 sene boyunca Londra’daydılar.

Olumsuz: They were not in London for 2 years.
Onlar 2 sene boyunca Londra’da değildiler.

Soru: Were they in London for 2 years?
Onlar 2 sene boyunca Londra’da mıydılar?

Buraya kadar anlamadığınız bir şey varsa yukarıda anlatılanlara tekrar göz atınız. Şayet tamamen anladığınıza eminseniz okumaya devam edebilirsiniz…

Simple Past Tense Nerelerde Kullanılır?

1. Geçmişte belli bir zamanda gerçekleşmiş eylemlerden veya durumlardan bahsetmek için kullanılır.

We went to Paris for holiday last year.
Geçen sene tatile Paris’e gittik.

Our friends passed their exams in good grades.
Arkadaşlarımız sınavlarını iyi derecelerde geçtiler.

Did your girl-friend call you last night?
Dün gece kız arkadaşın seni telefonla aradı mı?

We did not join them in dinner the day before yesterday.
Evvelsi gün akşam yemeğinde onlara katılmadık.

I was at work last Sunday.
Geçen Pazar işteydim.

They were very ill yesterday.
Onlar dün çok hastaydılar.

2. Geçmişte gerçekleşmiş sıra eylemlerden bahsetmek için kullanılır.

I woke up at 6:30am, washed my face, got dressed and left home at 7:15am.
Sabah 6:30’da uyandım, yüzümü yıkadım, üzerimi giyindim ve 7:15’te evden çıktım.

We visited their factory at 09:30am, had a meeting with their directors for 1 hour and left them at 10:30am
Öğleden önce 9:30’da fabrikalarını ziyaret ettik, yöneticileriyle 1 saat toplantı yaptık ve 10:30’da çıktık.

3. Aşağıdaki zaman ifadeleriyle birlikte kullanılır.

Simple Past Tense Time Expressions (Zaman İfadeleri)

yesterday: dün
ago : önce
for : boyunca, dır
last : geçen, en son
the day before yesterday : evvelsi gün, önceki gün
in : de, da (yıl içeren tarihlerde)
on : de, da (ay ve gün içeren tarihlerde)

when : .. zaman, …. ınca

Where did you stay 2 days ago?
İki gün önce nerede kaldın?

I lived in Spain for 5 months.
5 Ay boyunca İspanya’da yaşadım.

When Sarah arrived at home, she called me immediately.
Sarah eve vardığında (vardığı zaman) beni hemen telefonla aradı.

When did you last visit your parents?
En son ne zaman ebeveynlerini (anne ve babanı) ziyaret ettin?

Aşağıdaki zaman ifadeleri cümle içerisinde fiilden önce gelirler.

last: geçen, en son
never: asla, hiç, hiçbir zaman (cümleye olumsuzluk katar)
ever: hiç (olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır)

When did they last go to cinema?
Onlar sinemaya en son ne zaman gittiler?

They never did their homeworks because they were lazy students.
Onlar tembel öğrenciler oldukları için ev ödevlerini hiçbir zaman yapmadılar. 

Did you ever fight when you worked together?
Birlikte çalıştığınız zaman hiç kavga ettiniz mi?


Simple Past Tense Olumlu Cümleler

Fiil olan cümlelerde kullanımı şu şekildedir:

Özne + fiil 2. hali + nesne + zaman

I fiil 2. hali
You fiil 2. hali
We fiil 2. hali
They fiil 2. hali

He fiil 2. hali
She fiil 2. hali
It fiil 2. hali

We made many friends when we lived in London.
Londra’da yaşadığımızda çok arkadaşlar edindik.

We watched television until midnight yesterday.
Dün gece yarısına kadar televizyon seyrettik.

Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki şekilde de kurabiliriz. İki cümle arasında anlam açısından bir fark yoktur. Kullanım açısından ise aralarındaki tek fark özneden sonra “did” gelmesi ve hemen ardından fiilin 1. halinin (did + fiil 1. hali) kullanılmasıdır.

We did watch television until midnight yesterday.
Dün gece yarısına kadar televizyon seyrettik.

Fiil olmayan cümlelerde kullanımı ise şu şekildedir:

Özne + was / were + nesne + zaman

I was
You were
We were
They were

We were at work until 11:00pm yesterday.
Dün gece 11:00’e kadar işteydik.

He was
She was
It was

Gamze was at work until 11:00pm yesterday.
Gamze dün gece 11:00’e kadar işteydi.

Simple Past Tense Olumsuz Cümleler

Fiil olan cümlelerde kullanımı:

Özne + did not + fiil 1. hali + nesne + zaman

I did not
You did not
We did not
They did not

We did not make many friends when we lived in London.
Londra’da yaşadığımızda çok arkadaş edinmedik.

Olumsuz cümlelerde “did not” yerine kısa formu olarak “didn’t” kullanılabilir.

Fiil olmayan cümlelerde kullanımı:

Özne + was not / were  not + nesne + zaman

I was not
You were not
We were not
They were not

We were not at work until 11:00pm yesterday.
Dün gece 11:00’e kadar işte değildik.

He was not
She was not
It was not

Gamze was not at work until 11:00pm yesterday.
Gamze dün gece 11:00’e kadar işte değildi.

Olumsuz cümlelerde “was not” ve “were not” aşağıdaki şekillerde kullanılabilir.

was not : wasn’t
were not : werent’

Simple Past Tense Soru Cümleleri

Fiil olan cümlelerde kullanımı:

Yardımcı fiil (Did) + özne + fiil 1. hali + nesne + zaman?

 Did I
 Did you
 Did we
 Did they

 Did he
 Did she
 Did it

 Did you make many friends when you lived in London?
Londra’da yaşadığınızda çok arkadaş edindiniz mi?

 Did your sister get married last month?
Kız kardeşin geçen ay mı evlendi?

 Did they win the game yesterday?
Dün oyunu kazandılar mı?

Fiil olmayan cümlelerde kullanımı:

Was / Were + Özne + nesne + zaman?

Was I
Were You
Were we
Were They

 Were we at work until 11:00pm yesterday?
Dün gece 11:00’e kadar işte miydik?

Was he
Was she
Was It

 Was Gamze at work until 11:00pm yesterday?
Gamze dün gece 11:00’e kadar işte miydi?

Simple Past Tense Olumlu Kısa Cevaplar

Fiil olan cümlelerde:

I did.
You did.
We did.
They did.

Yes, he did.
Yes, she did.
Yes, it did.

Fiil olmayan cümlelerde:

Yes, I was.
Yes, you were.
Yes, we were.
Yes, they were.

Yes, he was.
Yes, she was.
Yes, it was.

Simple Past Tense Olumsuz Kısa Cevaplar

Fiil olan cümlelerde:

No, I did not.  
No, you did not.
No, we did not.  
No, they did not.  

No, he did not.
No, she did not.  
No, it did not.

Fiil olmayan cümlelerde:

No, I was not.       
No, you were not.
No, we were not.    
No, they were not. 

No, he was not.     
No, she was not.   
No, it was not.

Simple Past Tense Alıştırmalar

Sizler için hazırlanan aşağıdaki testleri çözmeniz konuyu daha iyi kavramanızı sağlayacaktır.

Simple Past Tense - Yardımcı Fiil Testi (Was, Were, Did)

Boşluklara gelmesi gereken yardımcı fiili bulunuz.
1.
How old
you when you started reading books?
2.
Where
he when you saw him?
3.
We
finish our works early yesterday and we
at home on time.
4.
you leave your school early yesterday because it
a boring day for you?
5.
My girl friend and I
at school when you called me.
6.
Ali and Asli
good friends at work last year, so they
not leave each other.
7.
Their parents
angry with him because he
not listen to their words.
8.
We
very busy with works last week. Hence we
not have time to visit you.
9.
Their English
not so good, but it
better than mine.
10.
Our English teacher at school
very friendly, so we
not miss not even one of his lesssons.

Simple Past Tense - Uygun İfadeyi Bulma Testi

Boşluklara gelebilecek en uygun ifadeyi seçiniz.
1.
I
at 21 years old when I
English.
2.
They failed in the math exam because they
it at all.
3.
When they
at the door, I
not at home.
4.
Which cities
you
in Turkey when you were a child?
5.
My brothers
jealous of me because I
good grades in the exams.
6.
she arrive at home early? No, she
.
7.
I
in Trabzon last year, but I
see you there.
8.
I
my purse, so I
broke.
9.
How much time
you have when you
me?
10.
We never
each other when we
in the same apartment.

İngilizce Geçmiş Zaman – Simple Past Tense
4.9 Kullanıcılar (154 Oy)
Değerlendirme

(154 Oy)

Değerlendirmede bulunun.

Sitemizi beğendiyseniz aşağıdaki butona tıklayarak sitemize puan verebilir ve yorum bırakabilirsiniz.

14 YorumlarYorum Bırak

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.