seo dersleri

İngilizce Geçmiş Zaman – Simple Past Tense

ingilizce gecmis zaman, simple past tense

Türkçede “Geçmiş Zaman” anlamına gelir. Simple Past Tense konu anlatımı aşağıda yer almaktadır.

Simple Past Tense Konu Anlatımı

1. Geçmişte belli bir zamanda gerçekleşmiş eylemlerden bahsetmek için kullanılır.

We went to Paris for holiday last year.
Geçen sene tatile Paris’e gittik.

Our friends passed their exams in good grades.
Arkadaşlarımız sınavlarını iyi derecelerde geçtiler.

2. Geçmişte gerçekleşmiş sıra eylemlerden bahsetmek için kullanılır.

I woke up at 6:30am, washed my face, got dressed and left home at 7:15am.
Sabah 6:30’da uyandım, yüzümü yıkadım, üzerimi giyindim ve 7:15’te evden çıktım.

We visited their factory at 09:30am, had a meeting with their directors for 1 hour and left them at 10:30am
Öğleden önce 9:30’da fabrikalarını ziyaret ettik, yöneticileriyle 1 saat toplantı yaptık ve 10:30’da çıktık.

3. Aşağıdaki zaman ifadeleriyle birlikte kullanılır.

Simple Past Tense Zaman İfadeleri

yesterday: dün
ago : önce
for : boyunca, dır
in : de, da (tarihlerde)

when : .. zaman, …. ınca

Where were you 2 days ago?
İki gün önce neredeydin?

I lived in Spain for 5 months.
5 Ay boyunca İspanya’da yaşadım.

When Sarah arrived at home, she called me immediately.
Sarah eve vardığında (vardığı zaman) hemen beni telefonla aradı.

When did you last visit your parents?
En son ne zaman ebeveynlerini (anne ve babanı) ziyaret ettin?

Aşağıdaki zaman ifadeleri cümle içerisinde fiilden önce gelirler.

last: geçen, en son
never: asla, hiç, hiçbir zaman (cümleye olumsuzluk katar)
ever: hiç (olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır)

When did they last go to cinema?
Onlar sinemaya en son ne zaman gittiler?

They never did their homeworks. They were very lazy students.
Onlar hiçbir zaman ev ödevlerini yapmadılar. Çok tembel öğrencilerdi.

Did you ever fight when you worked together?
Birlikte çalıştığınız zaman hiç kavga ettiniz mi?

4. Durum cümlelerinde (içerisinde fiil olmayan cümleler) geçmiş zamandan bahsetmek için kullanılır.

I was at work last Sunday.
Geçen Pazar işteydim.

They were very ill yesterday.
Onlar dün çok hastaydılar.

Daha detaylı bilgi sayfanın devamında “Durum Cümleleri” başlığı altında mevcuttur.

Simple Past Tense örnekleri olumlu, olumsuz ve soru formlarında aşağıda yer almaktadır.

Simple Past Tense Olumlu Cümleler

Özne + fiil 2. hali + nesne + zaman

I fiil 2. hali
You fiil 2. hali
We fiil 2. hali
They fiil 2. hali

He fiil 2. hali
She fiil 2. hali
It fiil 2. hali

We made many friends when we lived in London.
Londra’da yaşadığımızda çok arkadaşlar edindik.

We watched television until midnight yesterday.
Dün gece yarısına kadar televizyon seyrettik.

Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki şekilde de kurabiliriz. İki cümle arasında anlam açısından bir fark yoktur. Kullanım açısından ise aralarındaki tek fark özneden sonra “did” gelmesi ve hemen ardından fiilin 1. halinin kullanılmasıdır.

We did watch television until midnight yesterday.
Dün gece yarısına kadar televizyon seyrettik.

Simple Past Tense Olumsuz Cümleler

Özne + yardımcı fiil + not (did not / didn’t) + fiil 1. hali + nesne + zaman

I didn’t
You didn’t
We didn’t
They didn’t

We did not make many friends when we lived in London.
Londra’da yaşadığımızda çok arkadaş edinmedik.

Simple Past Tense olumsuz cümleler kurulurken neden “did not / didn’t” geldiğini tahmin etmiş olabilirsiniz. Tahmin edemeyenler için açıklayalım: Yukarıda olumlu cümleyi anlatırken şu şekilde bir cümle yapısından bahsetmiştik: Özne + did + fiil 1. hali + nesne + zaman. Bildiğiniz gibi olumlu bir cümleyi olumsuz hale getirmek için her zaman yardımcı fiilden sonra “not” getiririz. Burada yardımcı fiil “did” olduğundan hemen ardından “not” gelir ve “did not / didn’t” olur.

Simple Past Tense Soru Cümleleri

Yardımcı fiil (Did) + özne + fiil 1. hali + nesne + zaman?

Did I
Did you
Did we
Did they

Did he
Did she
Did it

Did you make many friends when you lived in London?
Londra’da yaşadığınızda çok arkadaş edindiniz mi?

Did your sister get married last month?
Kız kardeşin geçen ay mı evlendi?

Did they win the game yesterday?
Dün oyunu kazandılar mı?

Simple Past Tense Kısa Cevaplar

Olumlu Kısa Cevaplar

I did.
you did
We did
hey did

Yes, he did
Yes, she did
Yes, it did

Olumsuz Kısa Cevaplar

No, I did not.  
No, you did not.
No, we did not.  
No, they did not.  

No, he did not.
No, she did not.  
No, it did not.

Simple Past Tense Durum Cümleleri

Olumlu Cümleler

Simple Tense’in geçmiş zaman halidir. İçerisinde fiil olmayan cümlelerin geçmiş zaman hali yapılırken kullanılır. Bir başka ifadeyle to be yardımcı fiillerinin (“am, is, are”) 2. halleridir.

Özne + was / were + nesne + zaman

I was
You were
We were
They were

We were at work until 11:00pm yesterday
Dün gece 11:00’e kadar işteydik.

He was
She was
It was

She was at work until 11:00pm yesterday
Dün gece 11:00’e kadar işteydi.

Olumsuz Cümleler

Özne + was / were + not + nesne + zaman

I was not
You were not
We were not
They were not

We were not at work until 11:00pm yesterday
Dün gece 11:00’e kadar işte değildik.

He was not
She was not
It was not

Soru Cümleleri

Was / Were + Özne + nesne + zaman?

Was I
Were You
Were we
Were They

Were we at work until 11:00pm yesterday?
Dün gece 11:00’e kadar işte miydik?

Was he
Was she
Was It

Was she at work until 11:00pm yesterday?
Dün gece 11:00’e kadar işte miydi?

Olumlu Kısa Cevaplar

Yes, I was.
Yes, you were.
Yes, we were
Yes, they were.

Yes, he was
Yes, she was.
Yes, it was.

Olumsuz Kısa Cevaplar

No, I was not.       
No, you were not.
No, we were not    
No, they were not. 

No, he was not     
No, she was not.   
No, it was not.

İngilizce Geçmiş Zaman – Simple Past Tense
4.9 Kullanıcılar (146 Oy)
Değerlendirme

(146 Oy)

Değerlendirmede bulunun.

13 YorumlarYorum Bırak

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.