seo dersleri

İngilizce Geçmiş Zaman – Simple Past Tense

ingilizce gecmis zaman, simple past tense

Simple Past Tense, bir diğer ifadeyle Past Simple Tense, geçmiş zaman anlamına gelir ve daha önce gerçekleşmiş durum cümlelerinden ve eylemlerden bahsedildiğinde kullanılır.

Simple Past Tense Konu Anlatımı

1. İçerisinde fiil olmayan durum cümlelerinden bahsedildiğinde kullanılır.

Olumlu cümlelerde özneden sonra was veya were, olumsuz cümlelerde özneden sonra was not (wasn’t) veya were not (weren’t), soru cümlelerinde ise özneden hemen önce was veya were gelir.

Olumlu: Özne + was / were 

was
You / We / They ve tüm çoğul öznelerde were
He/ She / It ve tüm tekil öznelerde was

My friend was very stubborn.
Arkadaşım çok inatçıydı.

Olumsuz: Özne + was not (wasn’t) / were not (weren’t)

was not
You / We / They ve tüm çoğul öznelerde were not
He/ She / It ve tüm tekil öznelerde was not

My friend was not very stubborn.
Arkadaşım çok inatçı değildi.

Soru: Was / Were + özne

Was
Were you / we / they ve tüm çoğul öznelerde
Was he/ she / it ve tüm tekil öznelerde

Was my friend very stubborn?
Arkadaşım çok mu inatçıydı?

Örnek cümleler

Aşağıdaki örnek cümlelere de göz atınız.

I was at work last Sunday.
Geçen Pazar işteydim.

They were very ill yesterday.
Onlar dün çok hastaydılar.

Daha fazla bilgi için Was, Were sayfasına göz atabilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki bilgilerin videolu anlatımı aşağıda yer almaktadır.


2. Geçmişte belli bir zamanda gerçekleşmiş eylemlerden bahsedildiğinde kullanılır.

Daha önce gerçekleşmiş eylemlerden bahsedildiğinde; olumlu cümlelerde özneden sonra fiilin 2. hali, olumsuz cümlelerde özneden sonra “did not” veya kısaltılmış hali olan “didn’t” ile birlikte fiilin 1. hali, soru cümlelerinde ise özneden önce “did” gelir ve özneden sonra fiilin 1. hali gelir.

Olumlu: Özne + fiil 2. hali
They lived in London for 2 years.
Onlar Londra’da 2 sene yaşadılar.

Olumsuz: Özne + did not (didn’t) fiil 1. hali 
They did not live in London for 2 years.
They didn’t live in London for 2 years.
Onlar Londra’da 2 sene yaşamadılar.

Soru: Did + özne + fiil 1. hali?
Did they live in London for 2 years?
Onlar Londra’da 2 sene yaşadılar mı?

Örnek Olumlu Cümleler

We went to Paris for holiday last year.
Geçen sene tatile Paris’e gittik.

Our friends passed their exams in good grades.
Arkadaşlarımız sınavlarını iyi derecelerde geçtiler.

We made many friends when we lived in London.
Londra’da yaşadığımızda çok arkadaşlar edindik.

We watched television until midnight yesterday.
Dün gece yarısına kadar televizyon seyrettik.

Yukarıdaki cümleyi aşağıdaki şekilde de kurabiliriz. İki cümle arasında anlam açısından bir fark yoktur. Kullanım açısından ise aralarındaki tek fark özneden sonra “did” gelmesi ve hemen ardından fiilin 1. halinin (did + fiil 1. hali) kullanılmasıdır.

We did watch television until midnight yesterday.
Dün gece yarısına kadar televizyon seyrettik.

Örnek Olumsuz Cümleler

We did not join them in dinner yesterday.
Evvelsi gün akşam yemeğinde onlara katılmadık.

We did not make many friends when we lived in London.
Londra’da yaşadığımızda çok arkadaş edinmedik.

Olumsuz cümlelerde “did not” yerine kısa formu olarak “didn’t” kullanılabilir.

Did your girl-friend call you last night?
Dün gece kız arkadaşın seni telefonla aradı mı?

Örnek Soru Cümleleri

 Did you make many friends when you lived in London?
Londra’da yaşadığınızda çok arkadaş edindiniz mi?

 Did your sister get married last month?
Kız kardeşin geçen ay mı evlendi?

 Did they win the game yesterday?
Dün oyunu kazandılar mı?

3. Geçmişte gerçekleşmiş sıra eylemlerden bahsedildiğinde kullanılır.

I woke up at 6:30am, washed my face, got dressed and left home at 7:15am.
Sabah 6:30’da uyandım, yüzümü yıkadım, üzerimi giyindim ve 7:15’te evden çıktım.

We visited their factory at 09:30am, had a meeting with their directors for 1 hour and left them at 10:30am
Öğleden önce 9:30’da fabrikalarını ziyaret ettik, yöneticileriyle 1 saat toplantı yaptık ve 10:30’da çıktık.

4. Aşağıdaki zaman ifadeleriyle birlikte kullanılır.

Simple Past Tense Time Expressions (Zaman İfadeleri)

yesterday: dün
ago : önce
for : boyunca, dır
last : geçen, en son
in : de, da (yıl içeren tarihlerde)
on : de, da (ay ve gün içeren tarihlerde)

when : .. zaman, …. ınca

Where did you stay 2 days ago?
İki gün önce nerede kaldın?

I lived in Spain for 5 months.
5 Ay boyunca İspanya’da yaşadım.

When Sarah arrived at home, she called me immediately.
Sarah eve vardığında (vardığı zaman) beni hemen telefonla aradı.

When did you last visit your parents?
En son ne zaman ebeveynlerini (anne ve babanı) ziyaret ettin?

Aşağıdaki zaman ifadeleri cümle içerisinde fiilden önce gelirler.

last: geçen, en son
never: asla, hiç, hiçbir zaman (cümleye olumsuzluk katar)
ever: hiç (olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır)

When did they last go to cinema?
Onlar sinemaya en son ne zaman gittiler?

They never did their homeworks because they were lazy students.
Onlar tembel öğrenciler oldukları için ev ödevlerini hiçbir zaman yapmadılar. 

Did you ever fight when you worked together?
Birlikte çalıştığınız zaman hiç kavga ettiniz mi?

 


Simple Past Tense Alıştırmalar

Sizler için hazırlanan aşağıdaki testleri çözmeniz konuyu daha iyi kavramanızı sağlayacaktır.

Simple Past Tense - Yardımcı Fiil Testi (Was, Were, Did)

Boşluklara gelmesi gereken yardımcı fiili bulunuz.
1.
How old
you when you started reading books?
2.
Where
he when you saw him?
3.
We
finish our works early yesterday and we
at home on time.
4.
you leave your school early yesterday because it
a boring day for you?
5.
My girl friend and I
at school when you called me.
6.
Ali and Asli
good friends at work last year, so they
not leave each other.
7.
Their parents
angry with him because he
not listen to their words.
8.
We
very busy with works last week. Hence we
not have time to visit you.
9.
Their English
not so good, but it
better than mine.
10.
Our English teacher at school
very friendly, so we
not miss not even one of his lesssons.

Simple Past Tense - Uygun İfadeyi Bulma Testi

Boşluklara gelebilecek en uygun ifadeyi seçiniz.
1.
I
at 21 years old when I
English.
2.
They failed in the math exam because they
it at all.
3.
When they
at the door, I
not at home.
4.
Which cities
you
in Turkey when you were a child?
5.
My brothers
jealous of me because I
good grades in the exams.
6.
she arrive at home early? No, she
.
7.
I
in Trabzon last year, but I
see you there.
8.
I
my purse, so I
broke.
9.
How much time
you have when you
me?
10.
We never
each other when we
in the same apartment.

İngilizce Geçmiş Zaman – Simple Past Tense
4.9 Kullanıcılar (177 Oy)
Değerlendirme

(177 Oy)

Değerlendirmede bulunun.

Sitemizi beğendiyseniz aşağıdaki butona tıklayarak sitemize puan verebilir ve yorum bırakabilirsiniz.

15 YorumlarYorum Bırak

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.