seo dersleri

There is / There are

there is there are konu anlatımı

 “There is” ve “There are” Türkçede “var(dır)” anlamına gelir. Şayet olumsuz halde (there is not / there are not) kullanılırlarsa “yok(tur)”, soru halde kullanılırlarsa (Is there / Are there) “var mı(dır)?” anlamına gelirler. 

There is / There Are Konu Anlatımı

Bir şeyin varlığından ya da yokluğundan bahsetmek istendiğinde “there is” / “there are” yapısı kullanılır.

Olumlu Cümleler

Olumlu cümlelerde “there is” ve “there are” yapısı kullanılır.

There isVar(dır). Tekil nesnelerle ve sayılamayan nesnelerle birlikte kullanılır. 

There are: Var(dır). Çoğul nesnelerle birlikte kullanılır. 

There is a little sugar in my tea. Çayımda azcık şeker var.
Şeker sayılamayan bir nesne olduğu için “There is” kullanılmıştır.

There are many books in my bag. Çantamda pek çok kitap var.
Kitaplar çoğul olduğu için “There are” kullanılmıştır.

There are many dogs and a cat there. Orada pek çok köpek ve bir kedi var.
Varlığından bahsedilen çoğul nesne ilk sırada olduğu için “there are” ile başlamıştır. Şayet tekil nesne ilk sırada olsaydı “there is” ile başlayacaktı.

There is a cat and many dogs there. Orada bir kedi ve pek çok köpek var.
Bu cümle tekil nesne ilk sırada olduğu için “there is” ile başlamıştır.

Olumsuz Cümleler

Olumsuz cümlelerde yardımcı fiilden sonra “not” eki gelir.

There is not / There are not 

There is not : Yok(tur). Tekil ve sayılamayan nesnelerle birlikte kullanılır.

There are notYok(tur). Çoğul nesnelerle birlikte kullanılır.

There is not any milk in the fridge. Dolapta hiç süt yok.

There are not 50 cities in Turkey. Türkiye’de 50 şehir yok.

There are not 5 birds in the cage. Kafeste 5 tane kuş yok.

Soru Cümleleri

Soru cümlelerinde yardımcı fiil (is / are) başa gelir.

Is there / Are there

Is there : Var mı(dır).  Tekil ve sayılamayan nesnelerle birlikte kullanılır.

Are thereYok mu(dur). Çoğul nesnelerle birlikte kullanılır.

 

Is there an apple in the fridge? Buz dolabında bir tane elma var mı?

Is there a little sugar in my tea? Çayımda az mı şeker var?

Are there many people in the office? Ofiste çok kişi mi var / Ofiste çok kişi var mı?

 

Kısa Cevaplar

Tekil Olumlu: Yes, there is           Tekil Olumsuz: No, there is not

Çoğul Olumlu: Yes, there are       Çoğul Olumsuz: No, there are not

There is / There are
5 Kullanıcılar (92 Oy)
Değerlendirme

(92 Oy)

Değerlendirmede bulunun.

2 YorumlarYorum Bırak

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.