There is / There are

there is there are konu anlatımı

“There is” ve “There are” Türkçede “var(dır)” anlamına gelir. Olumsuz halinde yok(tur), soru halinde ise var mı(dır) anlamına gelir.

There is / There Are Konu Anlatımı

Bir şeyin varlığından ya da yokluğundan bahsedilmek istendiğinde “there is” / “there are” yapısı kullanılır.

Şayet tekil veya sayılamayan bir şeyin var olduğundan bahsediliyorsa olumlu bir cümle “there is” ile, çoğul bir şeyden bahsediliyorsa cümle “there are” ile başlar. Cümle olumsuzsa yardımcı fiilden hemen sonra “not” eki getirilir (there is not / there are not). Bir şeyin var olup olmadığını sorabileceğimiz soru cümlelerinde ise yine tekil veya sayılamayan bir şeyden bahsediliyorsa cümle “Is there” ile, çoğul ise “Are there” ile başlar.

Olumlu Cümleler

Olumlu cümlelerde “there is” ve “there are” yapısı kullanılır.

There isVar(dır). Tekil nesnelerle ve sayılamayan nesnelerle birlikte kullanılır. 

There are: Var(dır). Çoğul nesnelerle birlikte kullanılır. 

There is a student in the classrom
Sınıfta bir öğrenci var.

There is a little sugar in my tea.  Çayımda azcık şeker var.
Şeker sayılamayan bir nesne olduğu için “There is” kullanılmıştır.

There are many books in my bag.  Çantamda pek çok kitap var.
Kitaplar çoğul olduğu için “There are” kullanılmıştır.

There are many students and a teacher in the classroom.  Sınıfta pek çok öğrenci ve bir öğretmen var.

There is a cat, a dog and a bird there.  Orada bir kedi, bir köpek ve bir kuş var.
Bu cümle tekil bir nesne ilk sırada olduğu için “there is” ile başlamıştır, fakat “there are” ile başlaması gerektiğini iddia eden pek çok kaynaklar da görebilirsiniz. Dolayısıyla kullanımı karışıktır. 

Olumsuz Cümleler

Olumsuz cümlelerde yardımcı fiilden sonra “not” eki gelir.

There is not / There are not 

There is not : Yok(tur). Tekil ve sayılamayan nesnelerle birlikte kullanılır.

There are notYok(tur). Çoğul nesnelerle birlikte kullanılır.

There is not even a car in the car park.  Otoparkta bir araba dahi yok.

There is not any milk in the fridge.  Dolapta hiç süt yok.

There are not 50 cities in Turkey.  Türkiye’de 50 şehir yok.

There are not five birds in the cage.  Kafeste 5 tane kuş yok.

Soru Cümleleri

Soru cümlelerinde yardımcı fiil (is / are) başa gelir.

Is there / Are there

Is there : Var mı(dır).  Tekil ve sayılamayan nesnelerle birlikte kullanılır.

Are thereYok mu(dur). Çoğul nesnelerle birlikte kullanılır.

 

Is there an apple in the fridge?  Buz dolabında bir tane elma var mı?

Is there a little sugar in my tea?  Çayımda az mı şeker var?

Is there any thing to do?  Yapacak bir şey var mı?

Who are there at home?  Evde kimler var?

Are there many people in the office?  Ofiste çok kişi mi var / Ofiste çok kişi var mı?

Kısa Cevaplar

Tekil Olumlu: Yes, there is           Tekil Olumsuz: No, there is not

Çoğul Olumlu: Yes, there are       Çoğul Olumsuz: No, there are not

3 YorumlarYorum Bırak

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.