Past Perfect Continuous Tense

Bu zaman “Mişli Geçmiş Zamanda Süreklilik” olarak ifade edilir ve aşağıdaki durumlarda kullanılır.

Past Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı

1. Geçmişte bir şeyin başlayıp başka bir şeyin bitimine kadar devam ettiğini ifade etmek için kullanılır.

They had been working for 2 hours before their visitors arrived.
Ziyaretçileri gelmeden önce 2 saat çalışmış durumdaydı.

I had been waiting for you for 2 hours before you called me.
Beni aramadan önce 2 saat süreyle seni beklemiştim.

2. Geçmişteki bir şeyin nedenini ifade etmek için kullanılır.

You put on lots of weights because you had been overeating.
Aşırı yemek yemiş olduğun için çok kilo aldın.

He was very tired because he had been working all day at work.
İşte tüm gün çalışmış durumda olduğu için çok yorgundu.

3. Non-Progressive Verbs (ing takısı almayan fiiler) ile birlikte kullanılmaz.

They had believed him; but in fact, he was a big liar.
Onlar ona inanmışlardı, fakat gerçekte o büyük bir yalancıydı.

Dikkat: “They had been believing him; but in fact, he was a big liar” olmaz çünkü “believe” fiili “ing” takısı olmaz.

Olumlu Cümleler

Özne + had been + fiil + ing + nesne + zaman

I had been + fiil + ing
You had been + fiil + ing
We had been + fiil + ing
They had been + fiil + ing

We had been listening to the music until then.
O zamana kadar müzik dinlemekteydik.

He had been + fiil + ing
She had been + fiil + ing
It had been + fiil + ing

She had been listening to the music until then.
O zamana kadar müzik dinlemekteydi.

Olumsuz Cümleler

Özne + had not been + fiil + ing + nesne + zaman

I had not been + fiil + ing
You had not been + fiil + ing
We had not been + fiil + ing
They had not been + fiil + ing

We had not been listening to the music until then. 
O zamana kadar müzik dinlememekteydik.

He had not been + fiil + ing
She had been + fiil + ing
It had not been + fiil + ing

She had not been listening to the music until then. 
O zamana kadar müzik dinlememekteydi.

Soru Cümleleri

Had + özne + been + fiil + ing + nesne + zaman?

Had I been + fiil + ing
Had you been + fiil + ing
Had we been + fiil + ing
Had they been + fiil + ing

Had we been listening to the music until then?  
O zamana kadar müzik dinlemekte miydik?

Had he been + fiil + ing
Had she been + fiil + ing
Had it been + fiil + ing

Had she been listening to the music until then? 
O zamana kadar müzik dinlemekte miydi?

Past Perfect Continuous ve Simple Past Continuous Arasındaki Farklar

Past Perfect Continuous Tense anlam ve kullanım olarak Simple Past Continuous Tense ile çok karıştırılır. Aralarındaki farkları anlayabilmek için lütfen aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

Ayşe had been talking on phone when the children came in. 
Çocuklar içeri girdiğinde Ayşe telefonda konuşmaktaydı.
Bu cümlede “çocuklar içeri girinceye kadar Ayşe’nin telefonda konuştuğu” vurgulanmaktadır.

Ayşe was talking on phone when the children came in. 
Çocuklar içeri girdiğinde Ayşe telefonda konuşuyordu.
Bu cümlede ise “çocuklar içeri girdiğinde Ayşe’nin telefonda konuştuğu” vurgulanmaktadır. Yani daha öncesinde Ayşe’nin ne yaptığı belli değildir.

They were reading books when we visited them. 
Onları ziyaret ettiğimizde kitap okuyorlardı.
Bu cümlede “ziyaret edildiğinde o esnada kitap okumaları” vurgulanmaktadır.

They had been reading books for an hour when we visited them. 
Onları ziyaret ettiğimizde bir saatlik kitap okumuş durumdaydılar.
Bu cümlede kitap okumakta geçirilen süre” vurgulanmaktadır.

Olumlu Kısa Cevaplar

Yes, I had. 
Yes, you had. 
Yes, we had 
Yes, they had. 

Yes, he had 
Yes, she had. 
Yes, it had. 

Olumsuz Kısa Cevaplar

No, I had not.          No, I hadn’t. 
No, you had not.    No, you hadn’t. 
No, we had not      No, we hadn’t. 
No, they had not.  No, they hadn’t. 

No, he had not      No, he hadn’t. 
No, she had not.    No, she hadn’t. 
No, it had not.        No, it hadn’t.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.