Present Perfect Continuous Tense

Present perfect continuos tense

Türkçede tam karşılığı olmayan bir zaman biçimidir. Kısaca “Yakın Geçmiş Zamanda Süreklilik” olarak ifade edebiliriz. Bu zamanı daha iyi anlayabilmek için öncesinde “Present Perfect Tense” sayfamızı ziyaret etmenizi önemle tavsiye ederiz.

Present Perfect Continuous Tense Konu Anlatımı

1) Geçmişte yapılmaya başlanan bir işin hala yapılıyor olduğunu ifade etmek için kullanılır.

I have been learning English for 6 months.
6 Aydır İngilizce öğreniyorum (6 Ay önce öğrenmeye başladım ve hala öğreniyorum).

2) Son zamanlarda” anlamına gelen “lately” veya “recently” zaman zarflarıyla birlikte kullanılır.

Recently they have been working very hard.
Son zamanlarda çok sıkı çalışıyorlar.

Has she been spending much money lately?
O, son zamanlarda çok mu para harcıyor?

3)Non progressive verbs” sayfamızda belirttiğimiz fiillerle birlikte kullanılmaz.

I have known him for 5 years.
Onu 5 yıldır tanıyorum.
Dikkat: “I have been knowing him for 5 years” olmaz çünkü “know” fiili -ing takısı almaz.

Olumlu Cümleler

Özne + yardımcı fiil (have / has) + been + fiil+ing + nesne + zaman

I have been
You have been
We have been
They have been

We have been working at this factory for 10 years.
Biz 10 yıldır bu fabrikada çalışıyoruz (geçmişte çalışıyorduk ve hala çalışıyoruz)

He has been
She has been
It has been

She has been working at this factory for 10 years.[/responsivevoice]
O, 10 yıldır bu fabrikada çalışıyor (geçmişte çalışıyordu ve hala çalışıyor).

Olumsuz Cümleler

Özne + yardımcı fiil (have not / has not) + been + fiil+ing + nesne + zaman

I have not been
You have not been
We have not been
They have not been

He has not been
She has been
It has not been

She has not been working at this factory for 10 years.
O, bu fabrikada 10 yıldır çalışmıyor (geçmişte çalışmıyordu ve hala çalışmıyor).

Soru Cümleleri

Yardımcı fiil (Have / Has) + özne + been + fiil+ing + nesne + zaman

Have I been
Have you been
Have we been
Have they been
Has he been
Has she been
Has it been

Have we been working at this factory for 10 years?
Biz bu fabrikada 10 yıldır mı çalışıyoruz?

Has he been working at this factory for 10 years?
O, bu fabrikada 10 yıldır mı çalışıyor?

Kısa Cevaplar

Olumlu Kısa Cevaplar

Yes, I have
Yes, you have
Yes, we have
Yes, they have

Yes, he has
Yes, she has
Yes, it has

Olumsuz Kısa Cevaplar

No, I have not.
No, I havent.

No, you have not.
No, you havent.

No, we have not.
No, we havent.

No, they have not.
No, they havent.

No, he has not.
No, he hasnt.

No, she has not.

No, it has not.

11 YorumlarYorum Bırak

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.