Time Clauses

Time Clauses, Türkçede “Zaman Cümlecikleri” anlamına gelir ve aşağıdaki şekillerde kullanılır.

Time Clauses Konu Anlatımı

1) Time Clauses cümlenin başında ya da sonunda kullanılabilir.

before:  den önce
after:  den sonra
when:  dığı zaman
once:  ınca, ince
while:  iken
as soon as:  yapar yapmaz
by the time:  e kadar
until:  e kadar 

the moment:  .. an

I saw her. I fell in love with her.  Onu gördüm ve aşık oldum.

Bu iki cümleyi time clause ile şu şekilde kurabiliriz:

The moment I saw her, I fell in love with her.  Onu gördüğüm an aşık oldum.

Before I leave home in the mornings, I have breakfast.  Sabahları evden ayrılmadan önce kahvaltı yaparım.

After you called me, I went shopping.  Seni beni aradıktan sonra alışverişe çıktım.

When I reach work, I will start working immediately.  İşe vardığım zaman, hemen çalışmaya başlayacağım.

Once I arrive at home, I will cook dinner.  Eve varınca akşam yemeğini hazırlayacam.

While you were sleeping, I was doing my homework.  Sen uyurken ben ev ödevimi yapıyordum.

As soon as I saw the burglar at home, I ran away.  Evde hırsızı görür görmez kaçtım.

By the time you finish it, I will have arrived.  Sen onu bitirene kadar ben varmış olacağım.

Until you come, I will wait for you.  Sen gelene kadar seni bekleyeceğim.

2) Time Clauses “will ya da be going to” ile birlikte kullanılmaz!

When they come back from holiday, they will start working.  Tatilden döndükleri zaman çalışmaya başlayacaklar.
When they will come back from holiday, they will start working. Yanlış Kullanım

Time Clauses Yapılarında Zaman Uyumu

Bağlaçlı ve bağlaçsız cümleler arasında mutlaka zaman uyumu olmalıdır.

1.  Şayet geçmiş zamana (past time) ait bir cümle kuruyorsak, cümlenin ilk ve ikinci kısmı mutlaka geçmiş zamana (past time) bir yapı olmalıdır.

Simple Past + Simple Past
When they left the factory, they went to a restaurant and had a dinner.  
(Onlar) fabrikadan çıktıklarında lokantaya gidip akşam yemeği yediler.

Simple Past + Past Continuous
When they left the factory, their guests were working. 
(Onlar) fabrikadan çıktıklarında, misafirleri çalışıyordu.

Simple Past + Past Perfect
When they left the factory, we had already arrived at home. 
(Onlar) fabrikadan çıktıklarında, biz çoktan eve varmıştık.

Simple Past + Past Perfect Continuous
When they left the factory, we had been having a meeting for one hour. 
(Onlar) fabrikadan çıktıklarında, biz bir saattir toplantı yapıyor durumdaydık.

2) Şayet şimdiki zamana (present time) ait bir cümle kuruyorsak, cümlenin ilk ve ikinci kısmı yine şimdiki zaman (present time) bir yapı olmalıdır.

Simple Present + Simple Present
When I wake up at 7:30 on weekdays, I usually have breakfast.
Hafta içi 7:30’da uyandığımda genellikle kahvaltı yaparım. 

Simple Present + Simple Future
When I wake up at 7:30 tomorrow, I will not have breakfast.
When I wake up at 7:30 tomorrow, I am not going to have breakfast.
Yarın 7:30’da uyandığımda kahvaltı yapmayacağım.

Simple Present + Simple Future Continuous
When I wake up at 7:30 tomorrow, my brother will be sleeping.
Yarın 7:30’da uyandığımda erkek kardeşim uyuyor olacak.

Simple Present + Simple Future Perfect
When I wake up at 7:30 tomorrow, my brother will have slept.
Yarın 7:30’da uyandığımda erkek kardeşim uyumuş olacak.

Simple Present + Simple Future Perfect Continuous
When I wake up at 7:30 tomorrow, my brother will have been sleeping.
Yarın 7:30’da uyandığımda erkek kardeşim uyuyor olmuş olacak.

6 YorumlarYorum Bırak

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.