seo dersleri

Relative Clauses

Relative clauses, Türkçede “sıfat cümleleri, sıfat cümlecikleri, ilgi cümlecikleri” anlamlarına gelir. 

Relative Clauses Konu Anlatımı

Relative Clauses yapısının 2 farklı kullanım şekli vardır. Bunlar: Defining Relative Clauses ve Non-defining Relative Clauses. Aşağıda kullanım şekilleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir. 

Defining Relative Clauses

Defining Relative Clauses iki ya da daha fazla cümleyi tek cümlede birleştirerek tanımlamak için kullanılır. Daha basit bir ifadeyle “hangi” veya “kim” sorusuna cevap verirler.

Aşağıdaki cümlelerde görüldüğü üzere tanımlanan insan ise “who” kullanılır. Nesne ya da hayvan ise “which” kullanılır. Ayrıca, bu tür cümlelerde “who” ve “which” yerine “that” de kullanılabilir. 

Ahmet is a lawyer and he has two children. Ahmet bir avukattır ve iki çocuğu vardır.            

Ahmet who is a lawyer has two children. Avukat olan Ahmet’in iki çocuğu vardır.  

The book has so many pages. I don’t know how to finish it. Kitabın çok fazla sayfası var. Onu nasıl bitireceğimi bilmiyorum.                

I don’t know how to finish the book which has so many pages. Çok fazla sayfası olan kitabı nasıl bitireceğimi bilmiyorum.

 

The garnener has one dog and two cats. He earns much money. Bahçıvanın bir köpeği ve iki kedisi var. Çok para kazanıyor.                

The gardener who has one dog and two cats earns good money. Bir köpeği ve iki kedisi olan bahçıvan iyi kazanıyor.
 

She studies at Harvard University. Her family is very poor. O, Harvard Üniversitesi’nde okuyor. Ailesi çok fakirdir.                             

The girl whose family is very poor studies at Harvard University. Ailesi çok fakir olan kız Harvard Üniversitesi’nde okuyor.

* İyelik sıfatı (my …., his…., her… their …. Our … gibi) geçen iki cümleyi birleştirirken “whose” kullanılır. 

* Relative Clauses (who, which, that) tanımlayacağı isimden hemen sonra gelir.

 

Non-Defining Relative Clauses 

Non-Defing Relative Clauses ekstra bilgi verilmek istendiğinde kullanılırlar ve virgül ile ayrılırlar. Bu yapıda kesinlikle “that” kullanılmaz! Non-Defining Clauses- Tanımlamayan İlgi cümlecikleri “hangi” ya da “kim” sorusuna cevap vermezler.

The garnener has one dog and two cats. He earns much money. Bahçıvanın bir köpeği ve iki kedisi var. Çok para kazanıyor.

The gardener, who has one dog and two cats, earns much money. Bahçıvan ki bir köpeği ve iki kedisi var, iyi kazanıyor. 

Yukarıdaki cümlede ise pek çok bahçıvan arasından sadece bir tanesi vurgulanıyor ve nasıl biri olduğu belirtiliyor. Özellikle bir tanesi vurgulanmak istenseydi virgül aradan kalkardı ve aşağıdaki şekilde kullanılırdı. . 

The gardener who has one dog and two cats earns much money. Bir köpeği ve iki kedisi olan bahçıvan iyi kazanıyor. 

Ayrıca, aşağıdaki cümlelerde olduğu gibi ek bilgi verilmek istendiğinde virgül ile ayrılarak kullanılırlar.

I live in Istanbul, which is very crowded. İstanbul’da yaşıyorum, çok kalabalıktır.

I have two brothers, who are very rich.  İki erkek kardeşim var, çok zenginler. 

Relative Clauses
4.9 Kullanıcılar (13 Oy)
Değerlendirme

(13 Oy)

Değerlendirmede bulunun.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.