seo dersleri

Simple Past Continuous Tense

simple past continuous tense

Simple Past Continuous Tense geçmiş zamanda devamlılığı ifade eder ve aşağıdaki durumlarda kullanılır.

Past Continuous Tense Konu Anlatımı

1. Geçmişte belli bir zaman dilimi arasında devam etmiş olaylardan bahsetmek için kullanılır.

While you were reading your book, I prepared dinner.
Sen kitabını okurken ben akşam yemeğini hazırladım.

I was working for Levi’s company during the years of 1997 and 2000.
1997 ve 2000 yılları arasında Levi’s şirketinde çalışıyordum.

2. Geçmişte eş zamanlı gerçekleşmiş sıra eylemlerden bahsetmek için kullanılır.

He was not working when I was working last night.
Dün gece ben çalışırken o çalışmıyordu.

They were listening to music, dancing crazily and singing songs.
Onlar müzik dinliyorlardı, çılgınca dans ediyorlardı ve şarkılar söylüyorlardı.

3. Aşağıdaki zaman ifadeleriyle birlikte kullanılır.

while[/responsivevoice]:-iken
during[/responsivevoice]: boyunca

While I was studying at University, I met her.
Üniversitede okurken onunla tanıştım.

She was learning English during the years of 2009 and 2013.
2009 ve 2013 yılları arasında İngilizce öğreniyordu.

Past Continuous Tense Olumlu Cümleler

Özne + yardımcı fiil (was / were) + fiil+ing + nesne + zaman

I was fiil + ing
You were fiil + ing
We were fiil + ing
They were fiil + ing

We were sleeping when they called us last night.
Onlar dün gece bizi aradıklarında uyuyorduk.

He was fiil + ing
She was fiil + ing
It was fiil + ing

Last year at this time I was having holiday.
Geçen sene bu zamanlarda tatil yapıyordum.

Past Continuous Tense Olumsuz Cümleler

Özne + yardımcı fiil (was not / were not) + fiil+ing + nesne + zaman

I was not (wasn’t) fiil + ing
You were not (weren’t) fiil + ing
We were not (weren’t) fiil + ing
They were not (weren’t) fiil + ing

He was not (wasn’t) fiil + ing
She was not (wasn’t) fiil + ing
It was not (wasn’t) fiil + ing

We were not working at this time yesterday.
Dün bu saatte çalışmıyorduk.

Past Continuous Tense Soru Cümleleri

Yardımcı fiil (Was / Were) + özne + fiil + ing + nesne + zaman

Was I fiil + ing
Were you fiil + ing
Were we fiil + ing
Were they fiil + ing

Were we sleeping when they called us last night?
Onlar dün gece bizi aradıklarında uyuyor muyduk?

Was he fiil + ing
Was she fiil + ing
Was it fiil + ing

Was she sleeping when they called her last night?
O, dün gece onlar onu aradıklarında uyuyor muydu?

Olumlu Kısa Cevaplar

Yes, I was.
Yes, you were.
Yes, we were
Yes, they were.

Yes, he was
Yes, she was.
Yes, it was.

Olumsuz Kısa Cevaplar

No, I was not.         No, I wasn’t.
No, you were not. No, you weren’t.
No, we were not     No, we weren’t.
No, they were not. No, they weren’t.

No, he was not       No, he wasn’t.
No, she was not.     No, she wasn’t.
No, it was not.         No, it wasn’t.

Simple Past Continuous Tense
4.9 Kullanıcılar (51 Oy)
Değerlendirme

(51 Oy)

Değerlendirmede bulunun.

1 YorumYorum Bırak

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.