Simple Past Continuous Tense

simple past continuous tense

Geçmiş zamanda devamlılığı ifade eder ve aşağıdaki durumlarda kullanılır.

Past Continuous Tense Konu Anlatımı

1. Aşağıdaki bağlaçlarla birlikte kullanılır.

while : … iken
as : … iken

just as : tam … iken

Bu bağlaçlardan hemen sonra özne ve ardından was/were + fiil + ing gelir.

While I was studying at University, I met her.  
Üniversitede okurken onunla tanıştım.

I met her while I was studying at University.  
Üniversitede okurken onunla tanıştım.

Şayet bağlaçlı ifade cümlenin başında kullanılıyorsa mutlaka virgül ile ayrılır. Cümlenin sonunda kullanıyorsa ise virgül kullanılmaz.

Just as I was leaving home, my mother called me.  
Tam evden çıkarken annem telefonla aradı.

2. Geçmişte belli bir zaman dilimi arasında devam etmiş olaylardan bahsetmek için kullanılır.

While you were reading your book, she prepared the dinner. 
Sen kitabını okurken o akşam yemeğini hazırladım.

She was learning English during the years of 2009 and 2013.  
2009 ve 2013 yılları arasında İngilizce öğreniyordu.

This time yesterday, they were flying to London. 
They were flying to London this time yesterday. 

Dün bu saatte Londra’ya uçuyorlardı.

What were you doing at this hour at work last Sunday?  
Geçen Pazar bu saatte işte ne yapıyordun?

3. Geçmişte eş zamanlı gerçekleşmiş sıra eylemlerden bahsetmek için kullanılır.

He was not working when I was working last night. 
Dün gece ben çalışırken o çalışmıyordu.

They were listening to music, dancing crazily and singing songs. 
Onlar müzik dinliyorlardı, çılgınca dans ediyorlardı ve şarkılar söylüyorlardı.

4. Sürekli tekrarlanmasından ötürü can sıkıcı hale gelen eylemleri ifade etmek için “always, forever veya continually”  zaman zarflarıyla birlikte kullanılır. 

You were always fighting with your friends when you were a child. 
Sen çocukken sürekli arkadaşlarınla kavga ediyordun.

They were continually coming to work late, so our boss sacked them. 
Onlar işe hep geç geliyorlardı. Bu yüzden patronumuz onları kovdu. 

5. Ricada bulunmak için “hope” ve “wonder” fiilleriyle birlikte kullanılır. Her ne kadar geçmiş zamanda kullanılsa da anlam itibariyle şu ana ait bilgi verir.

I was wondering if you could lend me some money. 
Bana biraz ödünç para verip veremeyeceğini merak ediyordum (Rica etsem bana biraz ödün para verebilir misin?).

They were hoping you would give them a pay rise. 
Onlar maaşa zam yapacağını ümit ediyorlardı (Onlara maaş zammı yapsan ne güzel olurdu!). 

Olumlu Cümleler

Özne + yardımcı fiil (was / were) + fiil+ing + nesne + zaman

I was fiil + ing
You were fiil + ing
We were fiil + ing
They were fiil + ing

We were sleeping when they called us last night.  
Onlar dün gece bizi aradıklarında uyuyorduk.

He was fiil + ing
She was fiil + ing
It was fiil + ing

Last year at this time I was having holiday.  
Geçen sene bu zamanlarda tatil yapıyordum.

Olumsuz Cümleler

Özne + yardımcı fiil (was not / were not) + fiil+ing + nesne + zaman

I was not (wasn’t) fiil + ing
You were not (weren’t) fiil + ing
We were not (weren’t) fiil + ing
They were not (weren’t) fiil + ing

He was not (wasn’t) fiil + ing
She was not (wasn’t) fiil + ing
It was not (wasn’t) fiil + ing

We were not working at this time yesterday. 
Dün bu saatte çalışmıyorduk.

Soru Cümleleri

Yardımcı fiil (Was / Were) + özne + fiil + ing + nesne + zaman

Was I fiil + ing
Were you fiil + ing
Were we fiil + ing
Were they fiil + ing

Were we sleeping when they called us last night? 
Onlar dün gece bizi aradıklarında uyuyor muyduk?

Was he fiil + ing
Was she fiil + ing
Was it fiil + ing

Was she sleeping when they called her last night? 
O, dün gece onlar onu aradıklarında uyuyor muydu?

Olumlu Kısa Cevaplar

Yes, I was. 
Yes, you were. 
Yes, we were 
Yes, they were. 

Yes, he was 
Yes, she was. 
Yes, it was. 

Olumsuz Kısa Cevaplar

No, I was not.         
No, you were not.  
No, we were not     
No, they were not.  

No, he was not      
No, she was not. 
No, it was not. 

Aşağıda yardımcı fiillerin kısaltılmış hallerini görebilirsiniz.

was not = wasn’t
were not = weren’t

1 YorumYorum Bırak

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.