İngilizce Sıfatlar ve Karşılaştırmaları

Genel anlamda sıfatlar nesneleri nitelerler. Bir nesneye “nasıl” sorusu sorulduğunda cevabını sıfatlarla alırız.

İngilizce Sıfatlar (Adjectives)

İngilizcede sıfatlar cümle içerisinde nesneden önce gelerek nesnenin “nasıl” olduğunu tanımlarlar. 

They bought a very nice car.
Onlar çok güzel bir araba satın aldı.

nice: güzel (sıfat)
car: araba (nesne)
Nesneye “nasıl” sorusunu sorduğumuzda (nasıl araba?) aldığımız cevap bize sıfatın ne olduğunu gösterir. 

She’s rather a blunt girl.
O oldukça patavatsız bir kız.

blunt: patavatsız (sıfat)
girl: kız (nesne)

They live in an expensive house.
Onlar pahalı bir evde yaşıyor.
Tahmin edebileceğiniz gibi bu cümlede sıfat “expensive”dir çünkü “nasıl” sorusu sorulduğunda aldığımız cevap “pahalı” dır.

Şayet cümlede nesne yoksa sıfatlar tek başına kullanılırlar ve öncesinde “bir” anlamına gelen “a” veya “an” takısı gelmez.

He is very handsome.
He is a very handsome.
O çok yakışıklıdır.

Her husband is very generous. He likes helping poor people.
Onun kocası çok cömerttir. Fakir insanlara yardım etmeyi sever. 

They are so miser. They spend money only when they have to.
Onlar çok cimri. Sadece zorunda kaldıklarında para harcarlar.

İngilizce Sıfat Karşılaştırmaları

A) Aşağıdaki örneklerde görebileceğiniz üzere tek heceli İngilizce sıfatlar “daha” anlamında “er” eki alırlar; “en” anlamında ise “the” …. est” eki alırlar. 

large: geniş                                    
larger: daha geniş          
the largest: en geniş      

big: büyük
bigger: daha büyük
the biggest: en büyük

cold: soğuk
colder: daha soğuk
the coldest: en soğuk

Erzurum is colder than İstanbul in winter.
Kışın Erzurum, İstanbul’dan daha soğuktur.

than: karşılaştırma yapılırken kullanılır, den/dan anlamı verir.

Cheetah is the fastest land animal.
Çita en hızlı arazi hayvanıdır.

B) Sıfat “y” ile bitiyorsa iki heceli dahi olsa tek heceliymiş gibi işlem görür ve “y” düşer yerine “i” gelir.

busy : meşgul
busier : daha meşgul
the busiest : en meşgul

happy : mutlu
happier : daha mutlu
the happiest : en mutlu

easy : kolay
easier : daha kolay
the easiest : en kolay

funny : komik
funnier : daha komik
the funniest : en komik

lucky : şanslı
luckier : daha şanslı
the luckiest : en şanslı

friendly : arkadaş canlısı
friendlier : daha arkadaş canlısı
the friendlies : en arkadaş canlısı

Aşağıdakiler de iki heceli olmalarına karşın tek heceli gibi işlem görürler. 

clever : zeki
cleverer : daha zeki
the cleverest : en zeki

quiet : sessiz, sakin
quieter : daha sakin
the quietest : en sakin

narrow : dar
narrower : daha dar
the narrowest : en dar

simple : basit
simpler : daha basit
the simpliest : en basit

C) Aşağıdaki tek heceli sıfatlar ise düzensizdirler, bu yüzden yukarıdaki kurallar bunlar için geçerli değildir. Bunlar oldukları gibi ezberlenmeleri gerekiyor. Neyse ki çok değiller, çok zamanınızı almazlar.

good  : iyi
better : daha iyi
the best : en iyi                 

bad : kötü
worse : daha kötü
the worst : en kötü

little : az
less : daha az
the least : en az

much çok (sayılamayanlarla)
many : çok (sayılabilenlerle)

more : daha çok (sayılabilen ve sayılamayanlarla)
the most : en çok (sayılabilen ve sayılamayanlarla)

far : uzak
farther : daha uzak (fiziki mesafe olarak)
the farthest : en uzak (fiziki mesafe olarak)

His home is farther away than here.
Onun evi buradan daha uzak.

far :çok
further : daha çok
the furthest : en çok

I need further research on this topic.
Bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuyorum.

D) Tek heceli İngilizce sıfatlarda derecelendirmeler aşağıdaki kurallar doğrultusunda yapılırlar.

  • “e” ile bitiyorsa mukayeseleri yapılırken comparative halinde sonuna “r” gelir, superlative halinde ise “est” gelir.

wise : akıllı 
wiser: daha akıllı
the wisest: en akıllı

  • “y” ile bitiyorsa mukayeseleri yapılırken comparative halinde “y” düşer, yerine “ier” gelir. Superlative halinde ise “y” yerine “iest” ile gelir.

dry: kuru
drier: daha kuru
the driesten kuru

  • sesli ve sessiz harf ile bitiyorsa sessiz harf yinelenir, comparative halinde “er” gelir ve superlative halinde ise “est” ile gelir.

big: büyük
bigger: daha büyük
the biggest: en büyük

  • “e” ile bitiyorsa comparative halinde sonuna “r” gelir, superlative halinde ise “st” gelir.

gentle: nazik
gentler: daha nazik
the gentlest: en nazik

  • “y” ile bitiyorsa comparative halinde “y” düşer ve yerine “ier” gelir. Superlative halinde ise “iest” gelir.

happy: mutlu
happier: daha mutlu
the happiest: en mtlu

  • “er”, “le”, veya “ow” ile bitiyorsa comparative halinde sonuna “er” gelir, superlative halinde ise “est” gelir.

narrow: dar
narrower: daha dar
the narrowest: en dar

İki ya da Daha Fazla Heceli İngilizce Sıfatlar

Çok heceli İngilizce sıfatlar “daha” anlamında “more …………..“; “en” anlamında ise “the most …………” eki alırlar.

İngilizce sıfatlar birden fazla heceliyse daha anlamında (comparative) öncesinde “more“, en anlamında (superlative) ise öncesinde “the most” alırlar.

beautiful: güzel
more beautiful: daha güzel
the most beautiful: en güzel

popular: popüler (revaçta)
more popular: daha popüler (revaçta)
the most popular: en popüler (revaçta)

Her boyfriend is more handsome than yours.
Onun erkek arkadaşı seninkinden daha yakışıklıdır.

İstanbul is the most popular city in Türkiye.
Türkiye’de en popüler şehir İstanbul’dur.

I love you more than you do.
Senin beni sevmenden daha çok seni seviyorum. 🙂 

İngilizce Sıfatlar Şarkısı

4 YorumlarYorum Bırak

  • Siteniz gerçekten muhteşem bütün konular çok intizamlı şekilde düzenlenmiş hepsi sıralı diğer siteler karman çorman çok aradım böyle bir site sonunda buldum emeğinize sağlık.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.