İngilizce Sıfatlar – Comparative Superlative Adjectives

Genel anlamda sıfatlar nesneleri nitelerler. Bir nesneye “nasıl” sorusu sorulduğunda cevabını sıfatlarla alırız.

İngilizce Sıfatlar Konu Anlatımı

İngilizce sıfatlar (adjectives) cümle içerisinde nesneden önce gelerek nesnenin “nasıl” olduğunu tanımlarlar. 

They bought a very nice car.
Onlar çok güzel bir araba satın aldı.

nice: güzel (sıfat)
car: araba (nesne)
Nesneye “nasıl” sorusunu sorduğumuzda (nasıl araba?) aldığımız cevap bize sıfatın ne olduğunu gösterir. 

She’s rather a blunt girl.
O oldukça patavatsız bir kız.

blunt: patavatsız (sıfat)
girl: kız (nesne)

They live in an expensive house.
Onlar pahalı bir evde yaşıyor.
Tahmin edebileceğiniz gibi bu cümlede sıfat “expensive”dir çünkü “nasıl” sorusu sorulduğunda aldığımız cevap “pahalı” dır.

Şayet cümlede nesne yoksa İngilizce sıfatlar (adjectives) tek başına kullanılırlar ve öncesinde “bir” anlamına gelen “a” veya “an” takısı gelmez.

He is very handsome.
He is a very handsome.
O çok yakışıklıdır.

Her husband is very generous. He likes helping poor people.
Onun kocası çok cömerttir. Fakir insanlara yardım etmeyi sever. 

They are so miser. They spend money only when they have to.
Onlar çok cimri. Sadece zorunda kaldıklarında para harcarlar.

Comparative Adjectives

İngilizcede “comparative ve superlative” sıfatlara “daha” ve “en” anlamı katarak derecesini yükseltme görevi görürler.

A) Aşağıdaki örneklerde görebileceğiniz üzere tek heceli İngilizce sıfatlar “daha” anlamında “er” eki alırlar; “en” anlamında ise “the” …. est” eki alırlar. 

large: geniş                                    
larger: daha geniş          
the largest: en geniş      

big: büyük
bigger: daha büyük
the biggest: en büyük

cold: soğuk
colder: daha soğuk
the coldest: en soğuk

1) İngilizce sıfatlar “e” ile bitiyorsa mukayeseleri yapılırken comparative halinde sonuna “r” gelir, superlative halinde ise “est” gelir.

wise : akıllı 
wiser: daha akıllı
the wisest: en akıllı

2) İngilizce sıfatlar “y” ile bitiyorsa mukayeseleri yapılırken comparative halinde “y” düşer, yerine “ier” gelir. Superlative halinde ise “y” yerine “iest” ile gelir.

dry: kuru
drier: daha kuru
the driesten kuru

3) İngilizce sıfatlar sesli ve sessiz harf ile bitiyorsa sessiz harf yinelenir, comparative halinde “er” gelir ve superlative halinde ise “est” ile gelir.

big: büyük
bigger: daha büyük
the biggest: en büyük

4) İngilizce sıfatlar “e” ile bitiyorsa comparative halinde sonuna “r” gelir, superlative halinde ise “st” gelir.

gentle: nazik
gentler: daha nazik
the gentlest: en nazik

5) İngilizce sıfatlar “y” ile bitiyorsa comparative halinde “y” düşer ve yerine “ier” gelir. Superlative halinde ise “iest” gelir.

happy: mutlu
happier: daha mutlu
the happiest: en mtlu

6) İngilizce sıfatlar “er”, “le”, veya “ow” ile bitiyorsa comparative halinde sonuna “er” gelir, superlative halinde ise “est” gelir.

narrow: dar
narrower: daha dar
the narrowest: en dar

Superlative Adjectives

B) Çok heceli İngilizce sıfatlar “daha” anlamında “more“; “en” anlamında ise “the most” eki alırlar.

İngilizce sıfatlar birden fazla heceliyse comparative halinde öncesinde “more” gelir, superlative halinde ise “the most” gelir.

beautiful: güzel
more beautiful: daha güzel
the most beautiful: en güzel

popular: popüler (revaçta)
more popular: daha popüler (revaçta)
the most popular: en popüler (revaçta)

Ayrıca aşağıdaki gibi bazı kuralsız İngilizce sıfatlar (adjectives) vardır. Bunlar yukarıdaki gibi derecelendirilmezler. Dolayısıyla bunları olduğu gibi ezberlemek gerekir.

good  : iyi
better : daha iyi
the best : en iyi                 

bad : kötü
worse : daha kötü
the worst : en kötü

little : az
less : daha az
the least : en az

far : uzak
futher : daha uzak
the furthest : en uzak

much çok (sayılamayanlarla)
many : çok (sayılabilenlerle)

more : daha çok
the most : en çok 

İngilizce Sıfatlar Şarkısı

4 YorumlarYorum Bırak

  • Siteniz gerçekten muhteşem bütün konular çok intizamlı şekilde düzenlenmiş hepsi sıralı diğer siteler karman çorman çok aradım böyle bir site sonunda buldum emeğinize sağlık.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.