seo dersleri

To Be Konu Anlatımı: To Be Fiili İle İlgili Alıştırmalar

İçerisinde fiil olmayan cümlelerin kullanıldığı bir zaman biçimidir. Genel olarak 4 farklı zamanda kullanılabilir.

Present Simple (am, is, are yardımcı fiil ile)İçinde bulunduğumuz zamana ait cümlelerde kullanılır.
It is sunny today.
Bugün hava güneşli

Past Simple (was, were yardımcı fiil ile): Geçmiş zamana ait cümlelerde kullanılır.
I was sunny last year.
Dün hava güneşliydi.

Present Perfect (have been / has been yardımcı fiil ile): Yakın geçmiş zamandır: geçmiş ile gelecek zamanı birleştirmek için kullanılır.
It has been sunny for two days.
İki gündür hava güneşli.

Past Perfect (had been yardımcı fiil ile): Mişli geçmiş zaman: geçmişte gerçekleşmiş bir zamandan daha önce gerçekleşmiş cümlelerde kullanılır.
It had been sunny the day before yesterday.
Evvelsi gün hava güneşli olmuştu.

To Be Konu Anlatımı

Herhangi bir durum, statü, konum veya zamanı ifade etmek için kullanılır. 

Present Simple To Be

Şu ana ait bilgiler içeren cümlelerde “Present Simple To Be” yapısı kullanılır.

I am a teacher.
Ben bir öğretmenim. Bu cümlede geçen a takısı bir anlamına gelir.

She is an artist.
O bir ressam. Bu cümlede geçen an takısı bir anlamına gelir.

Yukarıdaki cümlelerde bir anlamına gelen “a” ve “an” takılarını gördünüz.  Peki, nerede “a” takısı ve nerede “an” takısını kullanmalısınız? Şayet nesne sessiz harfle başlıyorsa “a” takısı, sesli harfle başlıyorsa ise “an” kullanılmalıdır.

Money is not valuable for me.
Para benim için değerli değil. İngilizcede “money” sayılamayan bir nesnedir, bu yüzden yardımcı fiil olarak “is” kullanılmıştır.

I am jealous of you. What about you?

Ben seni kıskanıyorum. Peki ya sen? Bu cümledeki “jealous of” fiil değil, sıfattır. Bu yüzden Simple Tense’te kullanılıyor.

to be jealous of … : birini kıskanan
what about ….  : peki ya … ?

They are very angry with you.
Onlar sana çok kızgınlar. Bu cümledeki “angry with” sıfattır.

to be angry with … : birine kızgın olan

It is 7 oclock now.
Şu anda saat 7.00. 

How nice car it is.
Ne kadar güzel bir araba! 

How + sıfat : Ne kadar …!
“How” soru kelimesinden hemen sonra “sıfat” geldiğinde “ne kadar” anlamına gelir ve şaşkınlık ifade eder. Soru cümlesi değil, olumlu cümledir.

Anlam itibariyle aşağıdaki cümleye benzer.

It is so nice car.
Çok hoş bir araba.

Past Simple To Be

Geçmiş hakkında bilgi içeren cümlelerde “Past Simple To Be” yapısı kullanılır.

You were ill yesterday.
Sen dün hastaydın.

What time was the next flight last Sunday?
Geçen Pazar bir sonraki uçuş saat kaçtaydı?

Where were you at 7 o’clock yesterday?
Dün saat 7’de neredeydin?

Present Perfect To Be

Geçmiş ve içinde bulunduğumuz zamanı birleştiren cümlelerde “Present Perfect To Be” yapısı kullanılır.

They have been in Istanbul for 3 years.
Onlar 3 yıldır İstanbul’dalar. Yani son 3 yıldır İstanbul’da yaşıyorlar.

for : –dir, boyunca (geçen süre belirtildiğinde kullanılır)

She has been ill since yesterday.
O dünden beri hasta. Yani dünden bu yana hala hasta.

since: –den beri (sürenin başlangıcı belirtildiğinde “since” kullanılır)

Past Perfect To Be

Mişli geçmiş zamana ait cümlelerde “Past Perfect To Be” yapısı kullanılır. Geçmişte yaşanmış bir şeyden daha önce gerçekleşmiş bir durumu ifade etmek için kullanılır.

We had been there before they came.
Onlar gelmeden önce biz orada olmuştuk.

Had they been angry with each other before they got married.
Onlar evlenmeden önce birbirlerine kızgın mıydılar (kızgın mı olmuştular)?

To Be Kullanımı: Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümleleri

Olumlu: Olumlu cümlelerde yardımcı fiil özneden hemen sonra gelir.

Olumsuz: Olumlu bir cümleden tek farkı yardımcı fiilden hemen sonra “not” ekinin gelmesidir.

Soru: Soru cümlelerinde yardımcı fiil özneden hemen önce gelir.

Present Simple To Be

“I” öznesinin yardımcı fiili “am” dir.
“I” harici tüm tekil öznelerde yardımcı fiili olarak “is”, çoğul öznelerde ise “are” kullanılır

Aşağıda yardımcı fiillerin öznelerle birlikte kullanımını görebilirsiniz. İlki uzun formu, ikincisi ise kısa formudur.

Olumlu: I am / I’m
Olumsuz: I am not / I’m not
Soru: Am I

OlumluYou are / You’r
OlumsuzWe are not / We’r not
SoruAre they

OlumluHe is / He’s
Olumsuz: She is not / She’s not
Soru : Is it

You are a student.
Sen bir öğrencisin.

She’s very beautiful.
O çok güzel.

Past Simple To Be

Tüm tekil öznelerde yardımcı fiil olarak “was”, çoğul öznelerde ise “were” kullanılır. Olumlu cümlelerde bu yardımcı fiillerin kısa formları yoktur.

Olumlu: I was
Olumsuz: I was not / I wasn’t
Soru: Was I

Olumlu: You were 
Olumsuz: We were not / We weren’t
Soru: Were they

Olumlu: He was
Olumsuz: She was not / She wasn’t
Soru: Was it

Daha detaylı bilgi için Simple Past Tense To Be konu anlatımı sayfasından yararlanabilirsiniz.

You were a student last year.
Sen geçen sene bir öğrenciydin.

Present Perfect To Be

Tüm tekil öznelerde yardımcı fiil olarak “has been”, çoğul öznelerde ise “have been” kullanılır.  İlki uzun formu, ikincisi ise kısa formudur.

Olumlu: I have been : I’ve been
Olumsuz: I have not been : I’ve not been
Soru: Have I been

Olumlu: You have been : You’ve been
Olumsuz: We have not been : We’ve not been
Soru: Have they been

Olumlu: He has been : He’s been
Olumsuz: She has not been : She’s not been
Soru: Has it been

You have been a student since last year.
Geçen seneden beri öğrencisin.

Past Perfect To Be

Tüm öznelerde yardımcı fiil olarak “had been” kullanılır.  İlki uzun formu, ikincisi ise kısa formudur.

Olumlu: I had been : I’d been
Olumsuz: I had not been : I’d not been
Soru: Had I been

Olumlu: You had been : You’d been
Olumsuz: We had not been : We’d not been
Soru: Had they been

Olumlu: He had been : He’d been
Olumsuz: She had not been : She’d not been
Soru: Had it been

You had been a student the year before last year.
Evvelsi yıl öğrenciydin. Bu cümlede Simple Past Tense’in geçmiş hali kullanılmıştır.

Soru Kelimeleri

Sık kullanılan “İngilizce soru kelimeleri” aşağıda yer almaktadır.

What:Ne
Why: Neden
How: Nasıl
Where: Nerede
What time: Saat kaç(ta)
When: Ne zaman
How many: Kaç tane
How far: Ne kadar uzak(lıkta)

What is this?
Bu nedir?

Why is he here?
O neden burada?

How are you?
Nasılsın?

Where are they?
Onlar neredeler?

What time is it?
Saat kaç?

What day is it today?
Bugün günlerden ne?

When is your birthday?
Doğum günün ne zaman?

How many siblings are you?
Kaç kardeşsiniz?

How far is the hospital from you?
Hastane buradan ne kadar uzaklıkta?

To Be Fiili İle İlgili Alıştırmalar

Yukarıda öğrendiğiniz bilgilere bakalım ne kadar hakimsiniz. Bunun için aşağıdaki to be fiili ile ilgili alıştırmaları çözmenizi tavsiye ederiz.

Soru Kelimesi Testi

Boşluklara gelebilecek en uygun soru kelimesini seçiniz.
1.
are my shoes?
2.
is your brother late?
3.
is your birthday?
4.
is in your bag?
5.
time is your meeting?
6.
My mother is fine, thanks.
about yours?
7.
nice the weather is today.
8.
are you so late?
9.
old is your teacher?
10.
How far
your office from your home?

Present Simple Yardımcı Fiil Testi (Am, Is, Are)

Boşluklara "am", "is", "are" yardımcı fiillerinden uygun olanını giriniz.
1.
I
not a teacher.
2.
My brother
21 years old.
3.
What day
it today?
4.
They
teachers, but we are students.
5.
Where
Berkay and Nilberil?
6.
Color of my car
red.
7.
Sorry, my English
not good.
8.
What
your plans for tomorrow?
9.
It
rainy outside.
10.
She
hungry.

Past Simple To Be Testi (Was, Were)

Boşluklara "was", veya "were" yardımcı fiillerinden uygun olanını giriniz.
1.
What time
the meeting yesterday?
2.
How
they after the accident?
3.
Why
you late last week?
4.
What
it in the bag?
5.
How
the weather two days ago?

Present Simple ve Past Simple To Be Testi (Was, Were, Am, Is, Are)

Boşluklara "was", "were", "am", "is", "are" yardımcı fiillerinden uygun olanını giriniz.
1.
Where
you yesterday night?
2.
How old
your brother two years ago?
3.
How many
you today?
4.
they angry with you now?
5.
Why
she with us at the moment?
6.
What
their plans for tomorrow?
7.
I
not good today. What about you?
8.
We are always hungry. What
we so poor?
9.
I
lost here. Are you?
10.
My sister is 9 years old and my brother
12 years old.

Present Perfect To Be Testi (have been, has been, been)

Boşluklara "have been", "has been" veya "been" arasından uygun olanını giriniz.
1.
How many years have you
in this city?
2.
She
with us since this morning.
3.
I
alone this week.
4.
We
students at this school for 3 years.
5.
Has she
in love with you?

Present Perfect ve Past Perfect To Be Testi

Boşluklara gelebilecek en uygun ifadeyi seçiniz.
1.
We
teachers at this course for 9 months.
2.
She
on the bed before you arrived.
3.
They didnt come to work because they
very ill.
4.
Since morning I
at the train stain.
5.
He
bald before she had hair transplant.
6.
How long
homeless in Istanbul?
7.
single before you knew him?
8.
By the time you visited us,
there for 10 months.
9.
Today my parents
at home.
10.
Before they called us, we
at their office.

To Be Konu Anlatımı: To Be Fiili İle İlgili Alıştırmalar
4.9 Kullanıcılar (327 Oy)
Değerlendirme

(327 Oy)

Değerlendirmede bulunun.

Sitemizi beğendiyseniz aşağıdaki butona tıklayarak sitemize puan verebilir ve yorum bırakabilirsiniz.

29 YorumlarYorum Bırak

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.