To Be Nedir? Am Is Are Konu Anlatımı

Öncelikle bu konunun İngilizceye yeni başlayanlar için ilk ders olduğunu belirtmek isterim.

Tüm dillerde olduğu gibi İngilizcede de 2 tür cümle yapısı vardır, bunlar;

  1. Fiil Cümleleri: İçerisinde fiil olan cümlelerdir.
  2. İsim Cümleleri: İçerisinde fiil olmayan cümlelerdir. Durum, konum veya zamanı ifade ederler.

İsim cümleleri “to be” formunda kullanılırlar.  

To Be Nedir?

İngilizcede “to be” yardımcı fiillere denir ve normal fiiller gibi bunların da 1. 2. ve 3. halleri vardır. 

To be 1. hali: am, is, are
To be 2. hali: was, were
To be 3. hali: been

Şimdiki zamanda yani şu an içinde bulunduğumuz zamanda cümleler kuracaksak to be’nin 1. hali olan  “am, is, are” ile birlikte kullanılırlar. Peki, hangi öznelerde “am”, “is” ya da “are” kullanılacak?

I > am

You > are
We > are
They > are

He > is
She > is
It > is

Am Is Are Konu Anlatımı

Genel anlamda “to be” yardımcı fiili; herhangi bir durum, statü, konum veya zamanı ifade etmek için kullanılır.

Olumlu cümlelerde yardımcı fiil (am/is/are) özneden hemen sonra gelir.
Olumsuz cümlelerde yardımcı fiilden hemen sonra “not” eki gelir.
Soru cümlelerinde ise önce soru kelimesi (varsa), ardından yardımcı fiil ve hemen sonrasında özne gelir. 

Am Is Are Olumlu Cümleler

Hangi öznelerde hangi yardımcı fiil kullanılacak işte cevabı…

Olumlu Cümleler: Özne + yardımcı fiil (am/is/are) + nesne + zaman

I am

You are 
We are 
They are 

He is 
She is 
It is 

Özetle: “I” öznesinin yardımcı fiili “am” dir.  “I” harici tüm tekil (bir tane) öznelerin yardımcı fiili “is”, çoğul öznelerin (birden fazla) ise “are” dır.

My mother is 50 years old.
Annem 50 yaşındadır. Bu cümlede geçen “annem” öznesi tekil olduğu için yardımcı fiil olarak “is” kullanılmıştır.

years old : yaşında

You are a student. 
Sen bir öğrencisin. Bu cümlede geçen “a” takısı bir anlamına gelir.

She is an artist. 
O bir ressam. Bu cümlede de geçen “an” takısı bir anlamına gelir.

Yukarıdaki cümlelerde “bir” anlamına gelen “a” ve “an” takılarını gördünüz.  Peki, nerede “a” takısı ve nerede “an” takısını kullanmalısınız? Şayet nesnenin telaffuzu sessiz harfle başlıyorsa “a” takısı, sesli harfle başlıyorsa ise “an” takısı kullanılmalıdır.

We are an hour late. 
Bir saat geciktik. Gördüğünüz üzere “bir” anlamına gelen “an” takısı kullandık çünkü “hour” telafuzunda “h” yoktur ve “auı” olarak telaffuz edilir.

I am jealous of you. What about you? 
Ben seni kıskanıyorum. Peki ya sen? Bu cümledeki “jealous of” fiil değil, sıfattır.  Birisini kıskanma anlamında kendisinden sonra “of” edatı gelir.

to be jealous of … : birini kıskanan
what about ….  : peki ya ... ?

They are very angry with you. 
Onlar sana çok kızgınlar. Bu cümledeki “angry with” sıfattır. Birisine kızgınlıktan bahsediyorsa “angry” den sonra “with” gelir.  Peki, neden “with” edatı geliyor? Çünkü İngilizcede öyle 🙂 Daha fazla detay yok maalesef, bu tür sıfatları kendisinden sonra gelen edatlarla öğrenmelisiniz.

to be angry with … : birine kızgın olan

It is 7 o’clock now. 
Şu anda saat 7.00. 

How nice car it is! 
Ne kadar güzel bir araba! 

How + sıfat : Ne kadar …!
“How” soru kelimesinden hemen sonra “sıfat” geldiğinde “ne kadar” anlamına gelir ve şaşkınlık ifade eder. Soru cümlesi değil, olumlu cümledir.

Anlam itibariyle aşağıdaki cümleye benzer.

It is a very nice car. 
Çok hoş bir araba.

Am Is Are Olumsuz Cümleler

Olumsuz Cümleler: Özne + yardımcı fiil (am/is/are) + not + nesne + zaman

I am not 
You are not 
We are not 
They are not 

He is not 
She is not 
It is not 

not: değil

I am not hungry. 
Karnım aç değil.

You are not ill. 
Sen hasta değilsin.

They are not succesful students. 
Onlar başarılı öğrenciler değiller.

Money is not valuable for me.
Para benim için değerli değil. İngilizcede “money” sayılamayan bir nesnedir, bu yüzden yardımcı fiil olarak “is” kullanılmıştır.

Am Is Are Soru Cümleleri

Soru Cümleleri: Soru kelimesi (varsa) + yardımcı fiil (am/is/are) + özne + nesne + zaman

Am I

Are you 
Are we 
Are they 

Is he 
Is she 
Is it 

Are you a student? 
(Sen) Öğrenci misin? Bu cümlede soru kelimesi olmadığı için önce yardımcı fiil ile başlamıştır.

İngilizce Soru Kelimeleri

Sık kullanılan “İngilizce soru kelimeleri” aşağıda yer almaktadır. 

What :Ne
Why : Neden
Where : Nerede
Where : Hangi
Whose : Kimin
How : Nasıl
How far : Ne kadar uzaklıkta
What time : Saat kaç(ta)
When : Ne zaman
How many : Kaç tane
How much : Ne kadar

How far : Ne kadar uzak(lıkta)
How often : 
Ne sıklıkta

What is this? 
Bu nedir?

Why is he here? 
O neden burada?

How are you? 
Nasılsın?

Where are they? 
Onlar neredeler?

What time is it? 
Saat kaç?

What day is it today? 
Bugün günlerden ne?

When is your birthday? 
Doğum günün ne zaman?

How many siblings are you? 
Kaç kardeşsiniz?

How far is the hospital from here? 
Hastane buradan ne kadar uzaklıkta?

Alıştırmalar

Yukarıda öğrendiğiniz bilgilere bakalım ne kadar hakimsiniz. Bunun için aşağıdaki to be fiili ile ilgili alıştırmaları çözmenizi tavsiye ederiz.

Konuyla alakalı bilginizi ölçmek için sayfadaki alıştırmaları çözebilirsiniz.

Soru Kelimesi Testi

Boşluklara gelebilecek en uygun soru kelimesini seçiniz.
1.
are my shoes?
2.
is your brother late?
3.
is your birthday?
4.
is in your bag?
5.
time is your meeting?
6.
My mother is fine, thanks.
about yours?
7.
nice the weather is today.
8.
are you so late?
9.
old is your teacher?
10.
How far
your office from your home?

Present Simple Yardımcı Fiil Testi (Am, Is, Are)

Boşluklara "am", "is", "are" yardımcı fiillerinden uygun olanını giriniz.
1.
I
not a teacher.
2.
My brother
21 years old.
3.
What day
it today?
4.
They
teachers, but we are students.
5.
Where
Berkay and Nilberil?
6.
Color of my car
red.
7.
Sorry, my English
not good.
8.
What
your plans for tomorrow?
9.
It
rainy outside.
10.
She
hungry.

Cevap Anahtarları

Soru Kelimesi Testi 
1) where 2) why 3) when 4) what 5) what 6) what 7) how 8) why 9) how 10) is

Present Simple Yardımcı Fiil Testi
1) am 2) is 3) is 4) are 5) are 6) is 7) is 8) are 9) is 10) is

85 YorumlarYorum Bırak

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.