seo dersleri

To Be (Am Is Are)

Şu ana ait bilgi içeren ve İçerisinde fiil olmayan cümleler “am, is, are” yardımcı fiilleriyle birlikte kullanılırlar.

To Be (Am Is Are) Konu Anlatımı

Genel anlamda “to be” yardımcı fiili; herhangi bir durum, statü, konum veya zamanı ifade etmek için kullanılır.

Çok Önemli Altın Kural: Olumlu cümlelerde yardımcı fiil (am/is/are) özneden hemen sonra gelir. Olumsuz cümlelerde yardımcı fiilden hemen sonra “not” eki gelir. Soru cümlelerinde ise önce soru kelimesi (varsa), ardından yardımcı fiil ve hemen sonrasında özne gelir. Ayrıca zaman ifadeleri olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde her zaman cümlenin sonunda yer alır.

Olumlu Cümleler: Özne + yardımcı fiil (am/is/are) + nesne + zaman

I am

You are
We are
They are

He is
She is
It is

“I” öznesinin yardımcı fiili “am” dir.  “I” harici tekil öznelerde yardımcı fiili olarak “is”, çoğul öznelerde “are” gelir.

You are a student.
Sen bir öğrencisin. Bu cümlede geçen “a” takısı bir anlamına gelir.

She is an artist.
O bir ressam. Bu cümlede geçen “an” takısı bir anlamına gelir.

Yukarıdaki cümlelerde “bir” anlamına gelen “a” ve “an” takılarını gördünüz.  Peki, nerede “a” takısı ve nerede “an” takısını kullanmalısınız? Şayet nesnenin telaffuzu sessiz harfle başlıyorsa “a” takısı, sesli harfle başlıyorsa ise “an” takısı kullanılmalıdır.

I am jealous of you. What about you?
Ben seni kıskanıyorum. Peki ya sen? Bu cümledeki “jealous of” fiil değil, sıfattır. 

to be jealous of … : birini kıskanan
what about ….  : peki ya ... ?

They are very angry with you.
Onlar sana çok kızgınlar. Bu cümledeki “angry with” sıfattır.

to be angry with … : birine kızgın olan

It is 7 oclock now.
Şu anda saat 7.00. 

How nice car it is.
Ne kadar güzel bir araba! 

How + sıfat : Ne kadar …!
“How” soru kelimesinden hemen sonra “sıfat” geldiğinde “ne kadar” anlamına gelir ve şaşkınlık ifade eder. Soru cümlesi değil, olumlu cümledir.

Anlam itibariyle aşağıdaki cümleye benzer.

It is so nice car.
Çok hoş bir araba.


Olumsuz Cümleler: Özne + yardımcı fiil (am/is/are) + not + nesne + zaman

I am not
You are not
We are not
They are not

He is not
She is not
It is not

not: değil

I am not hungry.
Karnım aç değil.

You are not ill.
Sen hasta değilsin.

They are not succesful students.
Onlar başarılı öğrenciler değiller.

Money is not valuable for me.
Para benim için değerli değil. İngilizcede “money” sayılamayan bir nesnedir, bu yüzden yardımcı fiil olarak “is” kullanılmıştır.


Soru Cümleleri: Soru kelimesi (varsa) + yardımcı fiil (am/is/are) + özne + nesne + zaman

Am I

Are you
Are we
Are they

Is he
Is she
Is it

Are you a student?
(Sen) Öğrenci misin? Bu cümlede soru kelimesi olmadığı için önce yardımcı fiil ile başlamıştır.

Sık kullanılan “İngilizce soru kelimeleri” aşağıda yer almaktadır. 

What:Ne
Why: Neden
How: Nasıl
Where: Nerede
What time: Saat kaç(ta)
When: Ne zaman
How many: Kaç tane
How far: Ne kadar uzak(lıkta)

What is this?
Bu nedir?

Why is he here?
O neden burada?

How are you?
Nasılsın?

Where are they?
Onlar neredeler?

What time is it?
Saat kaç?

What day is it today?
Bugün günlerden ne?

When is your birthday?
Doğum günün ne zaman?

How many siblings are you?
Kaç kardeşsiniz?

How far is the hospital from you?
Hastane buradan ne kadar uzaklıkta?

To Be Fiili (Am Is Are) İle İlgili Alıştırmalar

Yukarıda öğrendiğiniz bilgilere bakalım ne kadar hakimsiniz. Bunun için aşağıdaki to be fiili ile ilgili alıştırmaları çözmenizi tavsiye ederiz.

Soru Kelimesi Testi

Boşluklara gelebilecek en uygun soru kelimesini seçiniz.
1.
are my shoes?
2.
is your brother late?
3.
is your birthday?
4.
is in your bag?
5.
time is your meeting?
6.
My mother is fine, thanks.
about yours?
7.
nice the weather is today.
8.
are you so late?
9.
old is your teacher?
10.
How far
your office from your home?

Present Simple Yardımcı Fiil Testi (Am, Is, Are)

Boşluklara "am", "is", "are" yardımcı fiillerinden uygun olanını giriniz.
1.
I
not a teacher.
2.
My brother
21 years old.
3.
What day
it today?
4.
They
teachers, but we are students.
5.
Where
Berkay and Nilberil?
6.
Color of my car
red.
7.
Sorry, my English
not good.
8.
What
your plans for tomorrow?
9.
It
rainy outside.
10.
She
hungry.

To Be (Am Is Are)
4.9 Kullanıcılar (352 Oy)
Değerlendirme

(352 Oy)

Değerlendirmede bulunun.

Sitemizi beğendiyseniz aşağıdaki butona tıklayarak sitemize puan verebilir ve yorum bırakabilirsiniz.

31 YorumlarYorum Bırak

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.