seo dersleri

Simple Past Tense To Be (Was, Were)

Geçmiş zaman anlamına gelir ve daha önce gerçekleşmiş durum cümlelerini ifade etmek için kullanılır. Bir başka ifadeyle, Present Simple To Be formunun geçmiş halidir.

Simple Past Tense To Be Konu Anlatımı

Geçmişe dair herhangi bir durum, statü, konum veya zamanı ifade etmek için kullanılır.

I was very shocked to hear that news.
O haberi duyduğuma çok şaşırdım.

She was not in Turkey last year.
O geçen sene Türkiye’de değildi.

Were they in London for 2 years?
Onlar 2 sene boyunca Londra’da mıydılar?

Simple Past Tense To Be Olumlu Cümleler

Öncelikle bilmeniz gereken şudur ki tekil öznelerde “was“; çoğul öznelerde ise “were” kullanılır. Peki, neden?

Çünkü “am” ve “is” yardımcı fiillerin 2. hali “was” dır; “are” yardımcı fiilinin ise 2. hali “were” dir. Yani “to be” (am, is, are) yardımcı fiillerinin 2. hali kullanılır.

Özne + was / were + nesne + zaman

I was
You were
We were
They were

We were at work until 11:00pm yesterday.
Dün gece 11:00’e kadar işteydik.

He was
She was
It was

Gamze was at work until 11:00pm yesterday.
Gamze dün gece 11:00’e kadar işteydi.

Simple Past Tense To Be Olumsuz Cümleler

Özne + was not / were  not + nesne + zaman

I was not
You were not
We were not
They were not

We were not at work until 11:00pm yesterday.
Dün gece 11:00’e kadar işte değildik.

He was not
She was not
It was not

Gamze was not at work until 11:00pm yesterday.
Gamze dün gece 11:00’e kadar işte değildi.

Olumsuz cümlelerde “was not” ve “were not” aşağıdaki şekillerde kullanılabilir.

was not : wasn’t
were not : werent’

Simple Past Tense To Be Soru Cümleleri

Was / Were + Özne + nesne + zaman?

Was I
Were You
Were we
Were They

 Were we at work until 11:00pm yesterday?
Dün gece 11:00’e kadar işte miydik?

Was he
Was she
Was It

 Was Gamze at work until 11:00pm yesterday?
Gamze dün gece 11:00’e kadar işte miydi?

Simple Past Tense To Be Olumlu Kısa Cevaplar

Yes, I was.
Yes, you were.
Yes, we were.
Yes, they were.

Yes, he was.
Yes, she was.
Yes, it was.

Simple Past Tense To Be Olumsuz Kısa Cevaplar

No, I was not.
No, you were not.
No, we were not.
No, they were not.

No, he was not.
No, she was not.
No, it was not.

Simple Past Tense To Be (Was, Were)
5 Kullanıcılar (2 Oy)
Değerlendirme

(2 Oy)

Değerlendirmede bulunun.

Konu ile ilgili alıştırmalar Simple Past Tense sayfasının sonunda yer almaktadır. 

Sitemizi beğendiyseniz aşağıdaki butona tıklayarak sitemize puan verebilir ve yorum bırakabilirsiniz.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.