İngilizce Şimdiki Zaman – Present Continuous Tense

present continuous tense konu anlatımı

Bu zamanın Türkçedeki karşılığı “Şimdiki Zaman” dır.

Present Continuous Tense Konu Anlatımı

1) Konuşma anında gerçekleşen eylemlerden bahsetmek için kullanılır.

I am watching television.  
Televizyon seyrediyorum.

She is sleeping now. 
O şimdi uyuyor.

They are having breakfast at the moment. 
Onlar şu anda kahvaltı yapıyor.

2) Halen devam eden uzun süreli eylemlerden bahsetmek için kullanılır, fakat burada bahsedilen eylemin o anda yapılıyor olması gerekmez.

I am learning English to make foreign friends.  
Yabancı arkadaşlar edinmek için İngilizce öğreniyorum.

She is not working with us. 
O bizimle çalışmıyor.

They are studying at University. 
Onlar Üniversitede okuyorlar.

3) Yakın gelecekte yapılacaklardan ya da olacaklardan bahsetmek için kullanılır.

We are visiting you tomorrow.  
Yarın sizi ziyaret ediyoruz (edeceğiz).

They are meeting at school next week.  
Gelecek hafta okulda buluşuyorlar (buluşacaklar).

It is raining next Tuesday.  
Gelecek Salı yağmur yağıyor (yağacak).

4) Sürekli gerçekleşen can sıkıcı eylemlerden bahsetmek için kullanılır. Bu gibi durumlar “her zaman” anlamına gelen “always” ve “constantly” fillleriyle ifade edilir.

Look! You are constantly getting late to work.  
Bak! Her zaman işe geç kalıyorsun.

His girl friend is very verbose. She is always talking so much.  
Onun kız arkadaşı çok gevezedir. Her zaman çok fazla konuşuyor.

5) Bazı fiiller “-yor” anlamına gelen “-ing” takısını almazlar. Bu fiiller hakkında detaylı bilgiye “Non-Progressive Verbs” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Please speak loudly. I do not hear you.  
Lütfen sesli konuş. Seni duymuyorum.
Dikkat: “I’m not hearing you.” olmaz çünkü hear fiili -ing takısı almaz.

I am not a forgetful person. I remember everything. 
Unutkan biri değilim. Her şeyi hatırlıyorum.
Dikkat: “I am remembering everything” olmaz çünkü remember fiili -ing takısı almaz.

6) Halen devam eden uzun süreli eylemlerden bahsetmek için kullanılır.

I am studying at Istanbul University to become a lawyer.  
Avukat olmak için İstanbul Üniversitesinde okuyorum.

They are working very hard on the project. 
Proje üzerinde çok sıkı çalışıyorlar.

Present Continuous Tense zaman biçiminde fiiller aşağıdaki kurallar çerçevesinde “ing” takısı alırlar.

a) Fiil sessiz harf + -e ile bitiyorsa -e düşer, yerine –ing eklenir.

dance – dancing
They are dancing.  
Onlar dans ediyorlar.

take – taking
He is taking much responsibility at work.  
O, işte çok sorumluluk alıyor.

b) Fiil sesli + sessiz harf ile bitiyorsa sessiz harf çift yazılır ve – ing eklenir.

cut – cutting
I am cutting it into 2 pieces.  
Onu 2 parçaya kesiyorum.

run – running
They are running very quickly.  
Onlar çok hızlı koşuyorlar.

Fakat bu kural w,y, ve x harfleri ile biten fiiller için geçerli değildir.

snow – snowing
It is snowing outside.  
Dışarıda kar yağıyor.

pay – paying
My mother is paying the cashier.  
Annem kasiyere ödeme yapıyor.

c) Fiil iki sesli + bir sessiz harf ile bitiyorsa -ing eklenir; sessiz harf çift yazılmaz.

keep – keeping
He is always keeping his promises.
O her zaman sözlerini tutuyor.

read – reading
My son is reading a book now. 
Oğlum şimdi kitap okuyor.

d) Fiil iki sessiz harf ile bitiyorsa -ing eklenir; sessiz harf çift yazılmaz.

sing – singing
Are you cooking now?  
Şimdi yemek mi yapıyorsun?

wash – washing
She is washing her hands and face.  
O ellerini ve yüzünü yıkıyor.

Olumlu Cümleler

Özne + yardımcı fiil (am / is / are) + fiil+ing + nesne + zaman

I am
You are
We are listening to music at the moment.  
Şu anda müzik dinliyoruz.
They are

He is
She is doing her homework.  
O ev ödevini yapıyor.
It is

Olumsuz Cümleler

Özne + yardımcı fiil (am / is / are + not) + fiil+ing + nesne + zaman

I am not
You are not
We are not listening to music at the moment. 
Şu anda müzik dinlemiyoruz.
They are not

He is not
She is not doing her homework now.  
O şimdi ev ödevini yapmıyor.
It is not

Soru Cümleleri

Yardımcı fiil (Am / Is / Are ) + özne + fiil+ing + nesne + zaman

Am I
Are you
Are we listening to music at the moment?  
Şu anda müzik mü dinliyoruz?
Are they

Is he
Is she doing her homework now?  
O ev ödevini şimdi mi yapıyor?
Is it

Kısa Cevaplar

Olumlu Kısa Cevaplar

Yes, I am. 
Yes, you are. 
Yes, we are. 
Yes, they are. 

Yes, he is. 
Yes, she is 
Yes, it is. 

Olumsuz Kısa Cevaplar

No, I am not. 
No, I’m not. 

No, you are not. 
No, you aren’t. 

No, we are not. 
No, we aren’t. 

No, they are not. 
No, they aren’t. 

No, he is not. 
No, he isn’t. 

No, she is not. 
No, she isn’t. 

No, it is not. 
No, it isn’t. 

Alıştırmalar

Sizler için hazırlanan aşağıdaki testleri çözmeniz konuyu daha iyi kavramanızı sağlayacaktır.

You can't include multiple times the same test.

Cevap Anahtarları

1) remember 2) are you coming 3) is taking 4) are running 5) am staying
6) are having 7) are not 8) am learning 9) are you planning 10) I am

21 YorumlarYorum Bırak

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.