seo dersleri

Adverbs

Adverbs, Türkçede “Zarflar” anlamına gelir. Bunlar fiilleri nitelerler ve fiillerin “nasıl” gerçekleştiği hususunda bize bilgi verirler.

Adverbs Konu Anlatımı

Cümle içerisinde fiilden sonra gelirler ve sonrasında geldiği fiili nitelerler. İngilizce sıfatlar ve zarfların kullanım şekillerini aşağıda görebilirsiniz.

1) Genellikle sıfatların sonuna “ly” takısı eklenerek oluşurlar.

He had his dinner very quickly.
O akşam yemeğini çok çabuk(ça) yedi.

Can you speak quietly please?
Lütfen sessiz(ce) konuşur musun? 

The way they sing is bad. They sing very badly.
Onların şarkı söyleme şekli kötü. Şarkıyı çok kötü (bir şekilde) söylüyorlar.

My son is careless. He drives carelessly.
Oğlum dikkatsizdir. Aracı dikkatsiz(ce) kullanır.

2) Sıfat “y” ile bitiyorsa “y” düşer ve yerine “ily” takısı alır.

You can learn English very easily with us. 
Bizimle çok kolay(ca) İngilizce öğrenebilirsin. 

They were talking very happily. 
Çok mutlu (bir şekilde) konuşuyorlardı.

He ate his food very hungrily.
O yemeğini çok acıkmış bir şekilde yedi.
 

3) Sıfat “le” ile bitiyorsa “e” düşer ve yerine “y” gelir.

It was very terrible food. He cookied it very terribly.
O çok berbat bir yemekti. Yemeği çok bertbat (bir şekilde) yaptı.

4) Aşağıdaki sıfatlar, zarf halinde herhangi bir değişikliğe uğramazlar.

He is a fast driver. He drives very fast.
O hızlı bir sürücüdür. Çok hızlı araç kullanır.

It was a hard exam. I studied very hard. 
O sıkı (zor) bir sınavdı. Çok sıkı ders çalıştım.

It is very early. You have waken up very early.  Şu an çok erken. Çok erken kalktın.

It is very late. You woke up very late. 
Şu an çok geç. Çok geç kalktın.

It is very high. He can jump very high
O çok yüksek. O çok yükseğe zıplayabiliyor.

5) Aşağıdaki sıfatlar ve zarflar düzensizdirler. 

They are very good couples. They get on very well. 
Onlar çok iyi çifttirler. Çok iyi anlaşırlar.

Adverbs
4.9 Kullanıcılar (4 Oy)
Değerlendirme

(4 Oy)

Değerlendirmede bulunun.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.