seo dersleri

Adjectives

Adjectives, Türkçede “Sıfatlar” anlamına gelir. Sıfatlar nesneleri nitelerler. Bir nesneye “nasıl” sorusunu sorduğumuzda cevabını sıfatlarla alırız.

Adjectives Konu Anlatımı

İngilizce sıfatlar cümle içerisinde nesneden önce gelirler ve öncesinde geldiği nesneyi tanımlarlar. 

They bought a very nice car.
Onlar çok güzel bir araba satın aldılar. 

Nice car : Güzel araba 
Burada nesne “araba”dır, sıfat ise “güzel’dir. Nesneye “nasıl”sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevap bize sıfatın ne olduğunu gösterir. Bu cümlede sıfat “güzel’dir. 

They live in an expensive house.
Onlar pahalı bir evde yaşıyorlar.
Tahmin edebileceğiniz gibi bu cümlede sıfat “expensive”dir ve nasıl bir araba olduğuyla ilgili bilgi verir.

Şayet cümlede nesne yoksa İngilizce sıfatlar tek başına da kullanılabilirler.

He is very handsome.
O çok yakışıklıdır.

Her husband is very generous. He likes helping poor people.
Onun kocası çok cömerttir. Fakir insanlara yardım etmeyi sever. 

Comparative and Superlative Adjectives – Sıfat Mukayeseleri

Adjectives şiddetlerine, büyüklüklerine, oranlarına/miktarlarına göre derecelendirilirler.

large: geniş                            big: büyük                            cold: soğuk
larger: daha geniş                   bigger: daha büyük                colder: daha soğuk
the largest: en geniş               the biggest: en büyük            the coldest: en soğuk

A) Tek heceli sıfatlar aşağıdaki gibi derecelendirilirler.Yukarıdaki sıfatlarda görebileceğiniz gibi “tek heceli” sıfatlar “daha” anlamında “er” eki alırlar; “en” anlamında ise “the” …. est” eki alırlar. 

1) Sıfat “e” ile bitiyorsa mukayeseleri “r” ve “st” ile ile biter

wise : akıllı 
wiser: daha akıllı
the wisest: en akıllı

2) Sıfat “y” ile bitiyorsa “y” düşer, “ier” ve “iest” ile biter.

dry: kuru
drier: daha kuru
the driest: en kuru

3) Sıfat sesli ve sessiz harf ile bitiyorsa sessiz harf yinelenir, “er” ve est” ile biter.

big: büyük
bigger: daha büyük
the biggest: en büyük

4. Sıfar “e” ile bitiyorsa “r” ve “st” ile biter.

gentle: nazik
gentler: daha nazik
the gentlest: en nazik

5. Sıfat “y” ile bitiyorsa “y” düşer, “ier” ve “iest” ile biter.

happy: mutlu
happier: daha mutlu
the happiest: en mtlu

6. Sıfat “er”, “le”, or “ow” ile bitiyorsa “er” ve “est” ile biter.

narrow: dar
narrower: daha dar
the narrowest: en dar

B) Çok heceli sıfatlar “daha” anlamında “more“; “en” anlamında ise “the most” eki alırlar.

beautiful: güzel
more beautiful: daha güzel
the most beautiful: en güzel

Ayrıca, aşağıdaki gibi bazı kuralsız sıfatlar vardır. Bunlar yukarıdaki kurallar dahilinde derecelendirilmezler. Bunları olduğu gibi ezberlemek gerekir.

good: iyi  
better: daha iyi  
the best: en iyi                 

bad: kötü
worse: daha kötü
the worst: en kötü

little: az
less: daha az
the least: en az

far: uzak
futher: daha uzak
the furthest: en uzak

much/many: çok
more: daha çok
the most: en çok 

Adjectives
5 Kullanıcılar (7 Oy)
Değerlendirme

(7 Oy)

Değerlendirmede bulunun.

1 YorumYorum Bırak

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayımlanmayacaktır. Gerekli kısımlar * olarak işaretlenmiştir.